| Nauja paskyra
Powered by Core Design
 
 
Traupietis saugojo Lietuvos širdį - Parlamentą
2021.01.10
Image
 
2021 metų sausio 13-ąją, Laisvės gynėjų dieną, minėsime 30 metų sukaktį kuomet beginkliai Lietuvos žmonės oriai atlaikė brutalų sovietų karių puolimą. Tąkart tūkstančiai beginklių žmonių budėjo prie  Seimo rūmų ir televizijos bokšto, stojo prieš tankus, kad apgintų Lietuvos laisvę. Vienas jų – Traupyje gyvenantis Algis Terminskas, saugojęs Parlamentą. 

„Niekas iš Traupio tuomet nesusiorganizavo važiuoti, žmonės dar gyveno baimėje. Buvau dar jaunas, arti trisdešimties, tai drąsos užteko. 1991 –ųjų sausio 10 dieną sėdau į maršrutinį autobusą, nuvykau į Vilnių pas draugą. Troleibusu iš Kalvarijų  nuvažiavom į tuometinę Dzeržinskio gatvę, Gedimino prospektą, išlipom prie „Vaikų pasaulio“ ir ėjom iki Parlamento. Atsimenu draugas turėjo radijo imtuvą „Vefą“. Mobilių tuomet nebuvo, per radiją buvo pranešama kas vyksta, ragindavo žmones kur reikia rinktis, leisdavo lietuviškas tautines dainas.

Stovėjom susikibę rankomis, kūrenom laužus ir buvom pasiruošę nesitraukti. Prie Parlamento žmonių buvo minia, tvyrojo patriotinė dvasia: dainavome dainas, giedojome. Truputį drumstė nuotaiką, kad atsirasdavo tokių, nežinau, gal iš saugumo, kurie ten maišėsi ir bandė visus sukiršinti, padaryti suirutę, kad žmonės eitų vienas prieš kitą.

Sausio 11 d. ėjom su draugu pėstute iš Kalvarijos prie Parlamento budėti nakčiai. Atsimenu atvežė didelę mašiną malkų, atvežė blokų, kranas krovė apsauginius blokus. Virino, tekino tvoras, blokai buvo didžiausi. Jautė, kad jau kažkas bus...

Į patį Parlamentą nėjom, mes gi buvom tik „pieškos“. Ten ėjo savanoriai, apsiginklavę.

Atsimenu, kaip milicija sudaužė mūsų „Vefą“. Išplėšė iš rankų, metė ant šaligatvio ir mūsų radijytė „šipuliom“. Mat garsiai leidom, o tai viešosios tvarkos pažeidimas. Milicija nežinojo kuriuos palaikyti. Milicija buvo lenkai, rusai, retas kuris lietuvis buvo milicininku.  

Prie Parlamento buvo kažkaip ramu, per radiją girdėjom, kad neramumai vyksta prie televizijos bokšto. Matėme kaip Neries gatve važiavo tankų virtinė link televizijos bokšto. Kai sužinojom, kad ten jau vyksta desantininkių puolimas, pradėjom visi garsiai melstis.

Sausio 13 –osios nakties tragiškus įvykius stebėjau per televiziją pas draugą Vilniuje. Buvo begalinis noras būti ten, su visa minia, bet draugo motina užrakino duris ir neišleido, bijodama kad galim gyvi nebegrįžti.

Kai sužinojom, kad sovietų kariuomenė išvaryta, širdyje buvo toks didžiulis džiaugsmas ir pakylėjimas“, - dalijosi prisiminimais Algis Terminskas.

Pirmasis Traupio sąjūdietis  

1988-aisiais Lietuvoje pradėjus kurtis Persitvarkymo Sąjūdžiui, Algis Terminskas buvo pirmasis iniaciatorius, subūręs Traupyje Sąjūdžio grupę. Sąjūdininkais tuomet buvo Sigutis Obelevičius, Virgis Janulis ir Povilas Keraitis. Sąjūdžio grupės nariai rinkdavosi į susirinkimus, Povilas Keraitis buvo deleguotas vykti į Vilnių, kur vyko Sąjūdžio suvažiavimas.

„Atsimenu, kaip su Sigučiu Obelevičiumi naktimis važiuodavome į  Sąjūdžio būstinę Anykščiuose pasiimti leidžiamų laikraščių „Sąjūdžio žinios“, „Atgimimas“ ir parsivežę platindavome tarp traupiečių“, - prisimena pirmasis Traupio sąjūdietis Algis Terminskas.

Atmintis gyva, nes liudija

Kviečiame prisijungti prie pilietinės iniciatyvos "Atmintis gyva, nes liudija". Sausio 13 d., 8 val. namų ar darboviečių languose dešimčiai minučių įžiebti vienybės ir atminimo žvakutes . Uždekime žvakeles žuvusiems kaip amžinos šviesos, vilties ir meilės ženklą.

 

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2021.01.10 )
 
< Ankstesnis   Kitas >
 
 
proDESIGN.lt


   
 
 
 
 
 

Copyright © 2021 Traupis.lt