| Nauja paskyra
Powered by Core Design
 
 
Beveik Requiem mirštančiam Pusbačkių kaimui
2010.06.11

Raimondas Guobis

Pavyko gauti paskaityti bibliografine retenybe, vos 60 egzempliorių tiražu šiemet Vilniaus Pedagoginio universiteto leidyklos išleistą Paulinos Šiaudinienės knygą „Pusbačkiai ir apylinkės“.

Ši 200 puslapių gausiai iliustruota knyga – autorės meilės ir dėkingumo dovana tėviškės kaimui ir apylinkėms, žemei, kurioje gimė, augo, brendo. Archyviniuose dokumentuose, senuose spaudiniuose surankiotas žinias, vykusiai papildžiusi kraštiečių pasakojimais, autorė sudėliojo spalvingą aukštaitiško sodžiaus gyvenimo mozaiką.

Pradžioje aptariama Pusbačkių vardo kilmė, gamtos įdomybės, geografinė padėtis, pateikiami vienkiemių sklypų bei pievų planai. Aprašoma kiekviena kaime gyvenusi giminė, šeima, pabrėžiama, kad sėsliausios apie 300 metų  sodžiuje gyvenusios Augulių, Paurazų, Verikų ir Striogų šeimos. Iškalbinga statistika: 1830 m. kaime buvo 12 sodybų su 89 gyventojais, 2009 m. buvo telikę 6 sodybos ir vos 2 nuolatos čia gyvenantys pusbačkiečiai.

Autorė savo tekstais leidžiasi į platesnį pasaulį – rašo apie Traupio miestelį, valsčių, parapiją, bažnyčią, visuomenines organizacijas, dvarus, mokyklas, plačiau užsimena ir apie Troškūnų miestą ir bei garsiąją bernardinų mokyklą, pirmtakę pokario progimnazijos, kurioje mokėsi ir P. Šiaudinienė. Rašo ir apie Antrąjį pasaulinį karą, daugelio likimus pakeitusį pokarį, savąją Paurazų – Bernadišių giminę ir savo tėvelio tėviškę – nedidelį Pasausių kaimelį prie Surdegio.

Knygelėje daug netikėtų įdomybių. Dar XX amžiaus pradžioje kaime gyvenusią šviesią merginą Antaniną Striogaitę ( 1890 – 1918), rašiusią žineles į lietuviškus laikraščius, daugiausia į „Lietuvos Aidą“, kuriame paskelbusi žinelę apie Traupio apylinkėse siaučiančią šiltinę, veikiai pati ta liga užsikrėtė ir pasimirė.

Žinia, priminusi vaikystės dienas : uolioji Troškūnų parapijos vaikų katekizuotoja, ir mane poterių mokiusi Julijona Paurazaitė, visų vadinama Uliute – kilusi iš Pusbačkių kaimo.

 

 

Anykšta.2010, birželio 10

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2010.06.11 )
 
< Ankstesnis   Kitas >
 
 
proDESIGN.lt


   
 
 
 
 
 

Copyright © 2020 Traupis.lt