| Nauja paskyra
Powered by Core Design
 
 
Stefos Krištaponienės kūryba
2010.08.13

Image 

 

Klaibūnai

 

Nebėra prie Klaibūnų Nevėžio gražaus,

Kur anksčiau vanduo tyvuliavo.

Dabar vien tik asiūkliai ir meldai sužaliavo.

Užtai dabar iš tolo Tomo laukai boluoja

Ir kaip jūra javai banguoja.

Turi jis ir padėjėjų: Gytį –

Jauną, stiprų vyrą – artojėlį.

Moterytės darbštuolytės

Taip vikriai laukuose triūsia,

Kaip tos Algio bitelės, kur aviliuose dūzgia.

Rita ir Danutė kopūstus raugina,

Vidutis su jais pusė Lietuvos pamaitina.

 

Turim mes ir jaunimėlio gražaus:

Kada Dovilė su gitara užgroja,

Gražiai jie pušynėlyje prie laužo vakaroja,

Na, o jei vakarais iš svetur jaunimas su „bumčikais“ atvažiuoja,

Tai garsas Klaibūnuose net stogus kilnoja.

 

Jei kur dūmelis suboluoja –

Net keturi Klaibūnų gaisrininkai su ugnim kovoja.

O kad ugnelė skaudžiai nenuskriaustų –

Raimundas skuba, kad visi laiku turtą apdraustų.

Vilma skuba, kad laiku spaudą išnešiotų

Ir visi naujienas sužinotų.

 

Kur Indriūno nameliai iš tolo šviečia-

Jo rankų darbo kryžius pasimelsti kviečia.

Moterytės ir vyriokai prie langų žilom galvelėm boluoja,

Laukia tos dienos, kai Staselė su pensija atvažiuoja.

Lionė su Aldona labai jau mūsų neskriaudžia-

Palieka pienelio ir mums, iš kurio Gražina sūrį suspaudžia.

Javai kaip jūra laukuos banguoja,

O pas Ireną ant stalo dažnai šviežia duonelė garuoja.

 

Raimundas, du Vytautai ir Alfonsas miško fauną suskaičiuoja,

Todėl dažnai pas juos žvėriena puoduos kunkuliuoja,

Na o jei dar ir į žvejybą patraukia –

Žmonelės namuose laimikio laukia.

Lina net sapnuose augalėlius sodina,-

Užtat su bendramintėm Anykščiuose kilimus pina.

Apolonija bedarbius nuo nepritekliaus gina –

Kas antrą mėnesį makaronus dalina.

 

Jeigu pas Stasę daržely gandras boluoja,

Tai pas Povilą ir Palmirą garvežys pūškuoja.

Kai Janina su šokėjom „Sirtakį“ ruošė,

Tai mūsų Laura auksarankė visas šokėjas puošė.

Ramunė spaudai visą mūsų gyvenimą perteikia,

O Tomas su Indrute trenkia šokius kaip reikiant.

 

Kai tik grybai dygt pradėjo,visas kaimas ištuštėjo.

Vaidas, Mantas ir Sigitas kūlversčiais per kelmus ritas.

Jei tik baravykų daug pripjaus,- greitai magistralėn spaus.

Aš su jais jau nebespėju, man užteks ir ūmėdėlių...

 

Jei ką netektis užklumpa,

Dalė ir Audronė rinkliavai sukrunta.

Visi kaimynėliai nuoširdžiai užjaučia,

Savo gerumu stiprybės suteikia,

O vietoj gėlių kalno vokelį įteikia.

 

Turim ir tokių, kurie dažnokai bokalus kilnoja,

Ir kalades vos ne kasdien  prie „Traupelės“ daboja.

Bet užtat Genutė, Irutė, Giedrutė, Vandutė, Birutė

Kas sekmadienį į bažnytėlę keliauja

Ir už visus paklydėlius atgailauja.

 

Labai gražiai valdžios vyrų norim paprašyti:

Mes per visus Klaibūnus asfaltą norim matyti.

O jei meras šią problemą išspręsti padėtų,-

Tai rinkimuose tikrai laimėtų.

 

Daug, oi daug aš čia visko prirokavau,

Jei ką įžeidžiau ar nepatikau – labai atsiprašau.

Užtai mes, Klaibūnai, per amžius gyvuosim,

Šiandien linksminsimės, šoksim

Ir prie vaišių stalo savo džiaugsmus ir rūpesčius rokuosim.

 

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2010.11.09 )
 
< Ankstesnis   Kitas >
 
 
proDESIGN.lt


   
 
 
 
 
 

Copyright © 2021 Traupis.lt