| Nauja paskyra
Powered by Core Design
 
 
2007 m. PROJEKTAI
2008.04.06

„Traupio vardas širdyje“

Iš Traupio miestelio ir jo apylinkių yra kilę nemažai žymių žmonių, kaip antai:

mokslininkas fizikas Algimantas Malickas, medicinos mokslų daktaras Alvydas Janulis, kunigai Marijonas Savickas, Rimantas Kaunietis, poetė Birutė Silevičienė ir daug kitų, tačiau apie žymius žmones ir jų veiklą žinoma nedaug.

Traupio miestelyje veikia keletas nevyriausybinių organizacijų, bet trūksta jų veiklos koordinavimo, bendrų renginių. Projekto vykdymą akcentuoti į iškilių kraštiečių pagerbimą, NVO suaktyvinimą, kultūrinio paveldo atgaivinimą, miestelio aplinkos sutvarkymą. Išleisti lankstinuką apie Traupio miestelį ir žymius krašto žmones.

Projekto vykdymas:

Liepos 28 –ąją, šeštadienį, didelis būrys traupiečių ir svečių rinkosi į seniūnijos, kultūros namų, bendruomenės ir bibliotekos organizuojamą renginį „Traupio vardas širdyje“, skirtą žymių kraštiečių pagerbimui ir Oninių šventei.

Renginys prasidėjo atminimo lentos, kurią išdrožė medžio drožėjas troškūnietis Pranas Kazlauskas, skirtos Traupio miesteliui, atidengimu.

- Kad ir kur bebūtumėte, sugrįžkite į Traupį, nepamirškite gimtinės, ateikite vaikais, anūkais, proanūkiais vedini ir didžiuodamiesi sakykite, kad čia – mano tėviškė, - į susirinkusiuosius kreipėsi bendruomenės pirmininkė Stefa Krištaponienė.

Šiandien į tėviškę nors trumpam sugrįžo docentas, medicinos mokslų daktaras A.Janulis, architektas- dailininkas J.Lukšė, dilininkas- grafikas P.Šiaučiūnas, poetė, rašytoja B.Silevičienė, poetas – skaitovas P.Kulvinskas.

Renginio vedantieji – kultūros namų darbuotojai J.Savickienė ir A.Grimža gražiai pristatė Traupio miestelį nuo pat jo įsikūrimo iki šių dienų. Seniūnė D.Tolušytė supažindino su žymiais kraštiečiais. Tai – rajono meras , gamtininkas, botanikos daržo įkūrėjas S.Obelevičius, pedagogikos mokslų daktaras V.Blauzdys, mokslininkas, fizikas A.Malickas, humanitarinių mokslų daktarė R.Malickaitė, pirmasis atkurtos Lietuvos vidaus reikalų ministras M.Misiukonis, kunigai

M.Savickas ir R.Kaunietis, skulptorius Vl.Šleivys, dainininkas K.Kerbedis ir kiti. Tylos minute buvo pagerbti jau išėję Anapilin kunigai St.Galvydis ir P.Adomonis, pasakorė E.Juzėnienė, Levaniškių parko įkūrėjas P.Glemža.

- Mylimesnės vietos už Tėviškę žmogui negali būti, jei jis turi širdį, jei turi sąžinę, ir jei jo praleistas laikas šio to vertas, - kalbėjo kraštietis docentas A.Janulis. Jis prisiminė savo vaikystę, praleistą Traupyje, išbraidytą Nevėžį, gaudant žuveles, tuometinio klubo- skaityklos vedėjo pareigas, jo vadovaujamo meno saviveiklos ir sporto kolektyvo pasiekimus rajone.

Kraštietis architektas J.Lukšė, prasmingai dirbantis Kaune, sakė jaučiantis skolą gimtajam Traupiui, žadėjo sukurti gaires, kaip galėtų vystytis Traupis ateityje ir dovanojo seniūnijai savo tapytą paveikslą, atspindintį miestelio kraštovaizdį.

Kraštietė poetė B.Silevičienė,palaikanti glaudžius ryšius su gimtine, kasmet tėviškėnams skiria po naują knygą. O jos kūrybos lobyne – jau aštuonios knygos. Birutė dėkojo pirmajai mokytojai a.a L.Žilienei, kuri pirmoji pastebėjo jos kūrybinius sugebėjimus, Br.Žiliui, S.Jovaišienei. Rašytojos kūrybą, pasitelkęs įdomią kalbėjimo formą – interviu, pristatė kaimo rašytojų sąjungos pirmininkas K.Fedaravičius. Jis rašytoją pristatė kaip kūrėją, turinčią turtingą atsiminimų lobyną, kurios kūryba įkvepia mylėti gimtąją žemę. Autorė dovanojo savo knygas mylimiems tėviškėnams. K.Fedaravičius įteikė seniūnijai ir bibliotekai po šūsnį kaimo rašytojų sąjungos leidinių.

Žiūrovus linksmino meno vadovės J.Savickienės parengti daininikai ir šokėjai, kultūros namų sienas drebino poeto P.Kulvinsko skaitomos eilės, žmonės būriavosi prie foto dokumentinės ir kraštotyrinių darbų parodos „Laiko vingiuose – Traupis“, ieškojo senose fotografijose savęs dar vaiko ar jaunuolio, graibstė seniūnijos išleistą lankstinuką apie Traupį.

Po trumpos pertraukėlės laukė dar viena pramoga – traupiečių dramos teatro spektaklis pagal Žemaitę „Stebuklingas daktaras“, pasišokti į lauko estradą kvietė profesionalusis meno kolektyvas iš Vadoklių.

Už šį turiningą ir prasmingą renginį labiausiai dėkojame veikliajai seniūnei D.Tolušytei, sugebančiai suburti šalia esančių organizacijų darbuotojus bendram kultūriniam darbui.

Ir,žinoma, šventės rėmėjams: rajono savivaldybei, rajono vartotojų kooperatyvui, verslininkams

A. Mincei ir S.Kauniečiui.

R.Musteikienė 

Image
Traupio seniūnė D.Tolušytė atidengia atminimo lentą, skirtą miesteliui

Image
Kraštietis architektas J.Lukšė dovanoja seniūnijai autorinį paveikslą
 

Image
Kalba kraštietis medicinos mokslų daktaras, docentas A.Janulis

Image
Sveikinimai poetei, kilusiai iš Vičiūnų k. poetei B.Silevičienei

Image
Koncertuoja Traupio meno saviveiklininkai

Image 

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2008.04.06 )
 
< Ankstesnis   Kitas >
 
 
proDESIGN.lt


   
 
 
 
 
 

Copyright © 2021 Traupis.lt