| Nauja paskyra
Powered by Core Design
 
 
Visi keliai – į Traupio mokyklą
2012.06.17

Image

Birželio 16 –ąją visi keliai ir takai vedė i Traupį. Iš Klaibūnų ir Vilniaus, iš Levaniškių ir Londono, iš įvairiausių Lietuvos kampelių sugužėjo buvę mokiniai, mokytojai, vadovai į savo senąją mokyklą, o rado ją neatpažįstamai pasikeitusią: šviečiančią naujomis spalvomis, apsuptą neapsakomos gausybės žydinčių ir žaliuojančių augalų, kviečiančią užeiti...

Traupio pagrindinė mokykla šventė 235 –erių metų jubiliejų!

Šventė prasidėjo Šv.Mišiomis Traupio Šv.Onos bažnyčioje, po kurių visi sugužėjo į kultūros namų salę, kur vyko jubiliejinis minėjimas ir šventinis koncertas. Renginio vedėjas mokytojas Bronius Pipiras pasveikino gausiai susirinkusius buvusius ir esamus mokytojus ir mokinius, kuriuos jungia ta pati grandis – mokykla. Mokyklos direktorė Janina Palikevičienė sveikino visus, sugrįžusiusį į savo vaikystę, jaunystę, i gražiausius mokyklinius metus.

 Visais laikais buvo bijomasi revizorių, inspektorių, bet mes turime būti dėkingi inspektoriui Tošilovskiui, kuris 1777 m. lankėsi Traupyje ir mokyklų inspektavimo knygoje paliko įrašą:“ Traupio mokykloje mokosi 11 vaikų: 4 bajorų, 7 valstiečių ir miestelėnų“, - kalbėjo direktorė. Per ilgus metus mokyklos statusas keitėsi: ji buvo ir pradžios, ir septynmetė, aštuonmetė, devynmetė, vidurinė, kol nuo 2002 m. tapo pagrindine. Direktorė džiaugėsi, kad dabartinė mokykla demokratiška, visuomeniška, atvira naujovėms: dėka 1998 m. įkurto Botanikos sodo, į kurį plūsta ekskursijos iš tolimiausių šalių, Europa atranda Traupį, dėka 2003 m. susikūrusio LKJS ( lietuvos jaunųjų krikščionių sąjungos skyriaus), kuris keliauja po Daniją, Vokietiją, Švediją, Traupis išeina į Europą. Nuo 2007 m. Traupio mokykla – Comenius mokykla, kviečianti į partnerinius susitikimus Prancūziją, Graikiją, Lenkiją, Švediją, Italiją – pusę Europos...

Garsiais aplodismentais ir gėlėmis pagerbiami šventėje dalyvaujantys buvusios ir esamos mokykos vadovai: Vladas Kurcikevičius, Palmira Šapelienė, Sigutis Obelevičius, Janina Palikevičienė, pasveikinami mokytojai.

Pasveikinti jubiliejinės mokyklos su gėlėmis, dovanomis ir gražiausiais linkėjimais atvyko būrys garbių žmonių. LR Seimo narys Antanas Baura įteikė Švietimo ir Mokslo ministro padėkas labiausiai nusipelniusiems mokyklai: mokytojai J. Savickienei, direktorei J. Palikevičienei ir Botanikos sodo įkūrėjui S. Obelevičiui. LR Seimo narys Jonas Šimėnas perskaitė Seimo pirmininkės I. Degutienės sveikinimą. Anykščių meras S. Obelevičius dėkojo mokyklai už bendruomeniškumo jausmą, vienybę ir įteikė padėkos raštą mokytojai, lėlių teatro vadovei E.Barauskienei. Anykščių Švietimo, kultūros, sporto ir turizmo skyriaus specialistė Rita Žiukienė  įteikė mokyklai knygą „Visa turistinė Lietuva“, kurioje yra kvietimas aplankyti Traupio botanikos sodą ir Šv. Onos bažnyčią. Viešnia įteikė padėkas mokytojai A. Obelevičienei ir soc. pedagogei J. Verikienei. Traupio seniūnė D. Tolušytė linkėjo dar ilgai išlikti Traupio mokyklai pagrindine ir įteikė gėlę „Elniaragis“, linkėdama, kad kiekvienas gėlės ragelis būtų būsimųjų dešimtokų laidos. Kavarsko vidurinės mokyklos direktorė Genė Leitienė įteikė sveikinimo raštą, pasirašytą nuo Anykščių J. Biliūno, A. Baranausko, Svėdasų gimnazijų, Kavarsko, Troškūnų  vidurinių ir Debeikių bei Raguvėlės pagrindinių mokyklų.

Gražų ir nuotaikingą koncertą „Mano senai mokyklai“, pradėję mokyklos himnu, dovanojo dabartinės mokyklos moksleiviai, kuriuos parengė mokytojos I.Spundzevičienė, J. Čerkauskienė, J.Savickienė, G. Baravykienė, E. Barauskienė. Vaikų koncertiniai numeriai- dainos, šokiai, lėlių teatro pasirodymas be galo sužavėjo publiką, kuri skyrė jiems gausius aplodismentus ir gyrė mokyklą už gražią ir turiningą popamokinę veiklą.

Jaudinanti renginio dalis – skambant V. Bagdono dainai „Senai mokyklai“, buvusių mokinių prisiminimai, gėlės ir žodžiai, išplaukę iš pačių tolimiausių širdies kertelių, prisimenant savo senąją mokyklą. Į šventę atvyko  net pirmosios abiturientų laidos atstovė Birutė Blauzdytė – Juzokienė, mokyklą baigusi 1958 m. Mokyklą sveikino buvęs mokinys,baigęs Traupio aštuonmetę 1977 –aisiais, Kupiškio r. Alizavos mokyklos direktorius Gintaras Paškauskas. Prieš 45 –erius metus baigusių mokyklą laidos vardu kalbėjo Rita Navašinskienė, skyrusi gražiausius žodžius auklėtojai Palmirai ir mokytojui   Broniui Šapeliams. Mokyklą ir savo mylimą auklėtoją J. Savickienę sveikino  prieš 35 –erius metus baigę auklėtiniai, kurių vardu kalbėjo Stasė Eivaitė – Linkienė ir 1985 –ųjų laida, kuri kalbėjo Odetos Muraškaitės  lūpomis. Savo auklėtoją P. Garnelienę ir pirmąją mokytoją V. Gilvydienę sveikino jauniausieji atstovai - 1992 m. laida. Jų vardu kalbėjo buvęs mokinys Bronius Vilutis. Prisiminimais dalijosi seniausios – 1953 –ųjų laidos atstovas rokiškėnas Alfonsas Keraitis, dovanojęs mokyklai autorinę knygą.

Direktorė J. Palikevičienė skyrė padėkas šauniausiems mokytojams ir mokyklos darbuotojams, dėkojo šventės rėmėjams – Anykščių rajono savivaldybei ir gyventojams, paskyrusiems mokyklai 2 proc. pajamų mokesčio. Gražiausia gėlių puokštė buvo skirta žaviajam renginio vedėjui Broniui Pipirui.

Šventė tęsėsi mokykloje, kur svečiai, buvę mokiniai apžiūrėjo 2009 m. renovuotą, išgražėjusią mokyklą, jubiliejinę parodą. Iki vėlumos mokykloje netilo šurmulys, kur vyko laidų susitikimai, vedę į   prisiminimų labirintus, džiugesys, sutikus seniai matytą veidą, tvyrojo nostalgiškas jaudulys, vaikštant po savo mieląją mokyklą...

 Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image 

 

 Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image 

 

 Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image 

 

 Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image 

 

 Image

 

Image

 

Image

 

Image 

 

Image 

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2012.06.19 )
 
< Ankstesnis   Kitas >
 
 
proDESIGN.lt


   
 
 
 
 
 

Copyright © 2020 Traupis.lt