| Nauja paskyra
Powered by Core Design
 
 
Traupio paštas
2012.10.23
Image
Pašto viršininkė D.Blauzdienė ir laiškininkė V. Keraitienė
 
Nevėžio g. 9, Traupis, 29030 Anykščių r.
tel.: 8 381 77521
Darbo laikas: I - V 8.00 - 10.30

Nuo 1925 m. Traupyje veikė pašto agentūra, priklausiusi Kavarsko, paskui Raguvos valsčiui. Apie 1955 m. paštas veikė E. Juzėnienės tėvų V. ir M. Gutauskų name. Viršininke tuomet  dirbo Bronė Gurbininkienė, o jos padėjėja – Elena Strolienė( Juzėnienė.)

Tarybiniais metais Traupio kolūkis pastatė medinį namą miestelio centre, kur įsikūrė paštas ir Anykščių Taupomosios kasos Traupio skyrius. Tuomet pašto viršininke dirbo B. Gurbininkienė, vėliau ją pakeitė Vaclova Paškauskienė, kasininkė-  Janina  Zavadskienė,  vėliau- Albina Indriūnienė. Pašto viršininkėmis kurį laiką yra dirbusios Zita Tilindienė (1995 – 1997), Jolita Matulionienė ( 2007 – 2010). Operatorėmis yra dirbusios Zita Lukšienė ir daugiau nei 30 metų - Danutė Builienė.   Nuo 1983 m. paštui vadovauti ėmė Danutė Blauzdienė.

Laiškininkais  per eilę metų yra dirbę Jonas Jakūnas, Mincė,Marijonas Savickas, Aldona Repčytė, Aldona Rutavičienė, Čiukšytė,Povilas Balčiūnas, Genutė Karvelienė, Ona Latanauskienė, Rima Diliūnaitė, Genutė Miliškevičiūtė, Bronytė Verikaitė, Malvina Mitašiūnienė, Aleksandra Plėtienė, Valerija Kizienė, Kairienė , Zita Savickienė, Ona Baravykienė,Vilma Čekanauskaitė, Alvyra Rotautienė, Vilma Keraitienė.

1996 m. taupomosios kasos skyrius buvo uždarytas. 2005 m. Traupio paštas buvo reorganizuotas ir motorizuotas.

Šiuo metu Traupio pašte dirba viršininkė D. Blauzdienė ir laiškininkė V. Keraitienė. Paštas aptarnauja 19 Traupio seniūnijos kaimų: pristato spaudą, korespondenciją, renka mokesčius, priiminėja perlaidas, išmoka pašalpas, prekiauja periodine spauda, knygomis, kanceliarinėmis ir ūkinėmis prekėmis.

Populiariausi tarp traupiečių prenumeruojami leidiniai: „Anykšta“, „Panevėžio rytas“, „Kaimo laikraštis“.

2012 m. spalio mėn. Traupio paštas tapo kompiuterizuotas ir persikėlė į seniūnijos administracinį pastatą.

2017 m. pašto skyrius uždarytas, Traupį aptarnauja   mobilusis laiškininkas.

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2018.07.02 )
 
< Ankstesnis   Kitas >
 
 
proDESIGN.lt


   
 
 
 
 
 

Copyright © 2021 Traupis.lt