| Nauja paskyra
Powered by Core Design
 
 
Istorija. Iš P. ir B. Šapelių fotoalbumo
2014.05.31
Image
 
"Vienybės" kolūkiečių
 

išleidimas į pensiją. Iš kairės: Bronius Keraitis, Petras Keraitis, Steponas Aukštuolis, Survylienė, Antanas Grižas, Adelė Terminskienė, Petras Diliūnas, Jonas Diliūnas, Jonas Juzėnas, Stasys Žibutis. 1975 m.


 

 

Image

 

      Traupio moksleiviai su mokytoja Laima Juzėniene. 1983 m.

 

 

Image

     Prie mokyklos bendrabučio tvarkoma sporto aikštelė. Apie 1975 m.

 

 

 

Image

    Susitikimas su poetu Gediminu Astrausku (kalba) Traupio kultūros namuose. Sėdi mokyklos direktorė Palmira Šapelienė ir „Vienybės“ kolūkio pirmininkas Juozas Polikevičius. 1984 m.

 

 

 

Image

 

      Traupio mokyklos pionierių būrio susitikimas su kolūkio gamybininkais:  „Vienybės“ kolūkio partinės organizacijos sekretore Dalia Širmeniene ir kiaulių fermos selekcininke Danute Kanaporiene. Apie 1982 m.

 

 

Image 

 

     Apie 1966 metus Elenos ir Jono Juzėnų gyvenamajame name veikė vaikų darželis. Stovi muzikos mokytojas Jonas Miškevičius, sėdi darželio vedėja Marytė Gerulytė ir auklėtoja Verutė Mikeškienė.

 

 

Image

 

     Statomi Traupio kultūros namai. Priekyje – mokyklos bandomasis daržas. 1960 m.

 

 

Image

 

    1966 metų rinkiminė komisija. Janina Grimžienė, Marytė Gerulytė, Ona Janulytė.

 

 

Image

 

Statomi Traupio kultūros namai. 1960 m.

 

Image

 

       Traupio moksleiviai TSRS 60 –mečiui skirtame renginyje Traupio kultūros namuose. Vaizduojama tautų apranga.1982 m.

 

 

Image

 

     Derliaus šventė Traupyje. Iš kairės - Genė Maneikienė, Aldona Aliukienė, Algimantas Šniukšta, Bronius Šapelis. 1985 m.

 

 

Image

 

       Traupio moksleiviai TSRS 60 –mečiui skirtame renginyje Traupio kultūros namuose. Vaizduojama tautų apranga.1982 m.

 

 

Image

     Prie statomos Traupio pagrindinės mokyklos. Statybos brigadininkas Bronius Šapelis, moksleiviai: Žygimantas Kizas, Vidas Čekanauskas, Vilius Lapėnas, Robertas Gutauskas, Palmira Mikeškaitė, Violeta Šapelytė, Dalia Margelytė, Dalė Paškevičiūtė. 1975 m.

 

 

 

 

Image

 

      Traupio kultūros namų saviveiklininkai Derliaus šventėje. 1984 m.

 

 

Image

 

     Derliaus šventė. Virvės traukimo varžybos. iš kairės: Stanislovas Šinkūnas, Alvydas Kunickas, Antanas Grimža, Antanas Palikevičius, Alvydas Navikas. 1984 m.

 

 

Image

 

      Kolūkio „Vienybė“ pirmininkas Vytautas Budreika. Apie 1976 m.

 

 

Image

 

      Tuometinė Traupio mokyklos direktorė Angelė Šidagienė teikia padėką Sonatai Riškaitei. 1982 m.

 

 

Image

 

    Derliaus šventėje Traupyje. Iš kairės: Leokadija Žilienė, Genutė Balčiūnienė, Janina Savickienė, Irena Bernatonienė, Palmira Šapelinė, Teofilė Stankelienė, Elena Juzėnienė. 1982 m.

 

 

Image

 

      TSRS 60 – mečio minėjimas. Kalba : mokyklos direktorė angelė Šidagienė, sėdi: Odeta Muraškaitė, Rasa Grimžaitė, Palmira Šapelienė, Dalia Širmenienė Vida Kazlauskienė. 1982 m.

 

Image

 

      Statoma kooperatyvo parduotuvė Traupyje. Apie 1961 m.

 

 

Image

 

   Laukagalių grūdų sandėlis. Sandėlininkai Danutė ir Antanas Makščiai, darbininkas Mykolas Tamkevičius. Apie 1964 m.

 

 

Image

 

     „Vienybės“ kolūkio statybos brigada. Iš kairės: statybininkas Edvardas Mulevičius, Petras Paškevičius, stalius Bronius Giedraitis, brigadininkas Bronius Šapelis. Apie 1975 m.

 

 

Image

 

      Kolūkinio laikotarpio pradžia. “Nevėžio“ kolūkio laukagaliečių brigada prie kukurūzų lauko. 2. Marytė Mackevičienė, 3. Stasė Medinienė, 5. Valė Abraškevičienė, už jos – Albinas Abraškevičius, 9. Jaroslavas Šapelis, 11. Bronė Keraitytė. Apie 1950 m.

 

 

Image

 

      Derliaus šventė. 1982 m.

 

 

Image

 

 

    Traupio mokyklos moksleiviai su „Vienybės“ kolūkio gamybininke Vlada Januliene. Moksleiviai : 1. Vida Juodytė,  3.Erika Patupytė, 4. Mackevičiūtė, 5. Andrius Aukštuolis, 7. Saulius Lazickas. 1976 m.

 

 

Image

 

     Derliaus šventė. 1984 m. Pirmoje eilėje: Stasė Budginienė, Irena Jaruševičienė, Lionė Jasiūnienė, Veronika Gilvydienė, Viktorija Balnienė, Leokadija žilienė, Danutė Kizienė, Teofilė Stankelienė, Irena Bernatonienė. Antroje eilėje: Petras Paškevičius, Adolfas Aleksiūnas, Bronius Šapelis, Jeronimas Bernatonis, Jonas Juzėnas, Osvaldas Balna, Bronius Žilys, Alfonsas Baravykas, Bronius Pilkauskas, JuozasŠikšna

 

 

Image

 

       Derliaus šventė Traupyje. 1985 m.

 

 

Image

 

   Traupio kultūros namų saviveiklininkų kolektyvas Dainų šventėje Vilniuje. Nuotraukoje: Kazimieras ir Ona Maneikai, Romas ir Danutė Kizai, Leokadija ir Bronius Žiliai, Stasė Budginienė, Bronius ir Palmira Šapeliai, Jeronimas Bernatonis, Genutė Balčiūnienė, Jonas Diliūnas,  Teofilė ir Albertas Stankeliai, Elena ir Jonas Juzėnai.

 

 

Image

 

       Grincevičių atžalos vardynos. Prie Traupio kultūros namų. Metai ?

 

 

Image

     Vardynų ceremonija. Sveikina ir gimimo liudijimą išduoda Traupio apylinkės vykdomojo komiteto pirmininkas Bronius Šapelis. Apie 1978 m.

 

 

 

Image

 

       Moksleiviai Traupio kultūros namuose TSRS 60 –mečio minėjime. 1982 m.

 

Image

 

      Derliaus šventė. 1983 m.

 

 

 

     Švenčiamos Stasinės. Apie 1959-1961 m. Sovi iš kairės: Vilius Builys, Bronė Vyšniauskienė, Vytautas Vyšniauskas, alų pila Stasė Tumkevičienė, dešiniau: Leokadija Žilienė ir mokyklos direktorius Juozas Baltušis.

 

 

 

 

     "Vienybės" kolūkio garbės lenta priešais Traupio kultūros namus. Apie 1980 m.

 

 

 

 

 

 

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2018.05.11 )
 
< Ankstesnis   Kitas >
 
 
proDESIGN.lt


   
 
 
 
 
 

Copyright © 2021 Traupis.lt