| Nauja paskyra
Powered by Core Design
 
 
Traupio biblioteka
2008.07.29

Image 

Traupio bibliotekos vyr. bibliotekininkė R. Musteikienė

Adresas: Nevėžio g. 5, Traupis, Anykščių r.

Tel.: 862177141

Biblioteka kaime – pagrindinis kaimo žmogaus dvasinės kultūros ramstis.

Traupio biblioteka įsikūrė 1951 metais Jono ir Elenos Juzėnų gyvenamajame name. Iki jos įsikūrimo nedidelė bibliotekėlė veikė Traupio bažnyčioje, klebonaujant kun. J.Meliui. Įsikūrus bibliotekai, knygų fondą sudarė vos 2000 spaudinių, skaitė 229 skaitytojai. Gyventojų Traupyje tuo metu buvo 283 gyv., tad skaitė kone visi traupiečiai.

1955 m. buvo pastatyti kultūros namai, 1961 m. biblioteka persikėlė į juos. Knygų fondą sudarė jau 4051 egz. spaudinių, skaitė 261 skaitytojas. 1976, 1980, 1996 metais biblioteka  kraustėsi vis į kitas patalpas. Kasmet knygų fondas pasipildydavo apie 700 knygų. 1973 metais knygų fondą sudarė 9325 egz. knygų, skaitė 430skaitytojų, išduota 6954 egz. spaudinių.

Pirmoji bibliotekininkė – Vaclava Šileikaitė. Darbuotojos dažnai keitėsi , dirbo  Valiaugaitė, G. Valiukaitė – Šapolienė, Z. Lukšienė, O. Vareikienė, V. Milenienė,  B. Laurenčikaitė, B. Papievytė- Rudokienė, A. Kazlauskienė, A. Kielienė, D. Širmenienė. Ilgiausiai yra išdirbusi (1968 -1980 m.)- Z. Lukšienė . Nuo 1987 m. į biblioteką atėjo dirbti specialistė R. Musteikienė, dirbanti iki šių dienų.

Bibliotekos veikloje daug pagelbėdavo bibliotekos taryba.1970m. ją sudarė D. Kizienė, D. Builienė, V.Malickas, A. Balna, Grižas, Paškauskienė. Aktyvas daug padėdavo organizuojant knygnešių darbą, tvarkant knygų fondą, organizuojant renginius, sprendžiant patalpų gerinimo klausimus. Apie 1968 m. veikė kilnojamosios bibliotekėlės Mickūniškių, Laukagalių , Klaibūnų, Surdaugių ir Degsnių fermose.

Atgimimo laikotarpiu biblioteka persikėlė į Traupio seniūnijos administracinį pastatą, tapo erdvi, gausiai lankoma traupiečių, ypač vaikų, kuriems buvo įrengtas žaidimų kampelis. Erdvios patalpos leido surengti nemažai tautodailės parodų. 2005 m. bibliotekoje įkurtas Viešosios interneto prieigos taškas ( VIPT), kuris  2010 m. gruodžio 8 d. buvo modernizuotas: gauti du nauji kompiuteriai ir multifunkcinis aparatas. Bibliotekos lankytojai naudojasi nemokamu internetu ir kopijavimo aparato paslaugomis. Kasmet VIPT-e apsilanko virš 2000 lankytojų. Gyventojai mokomi kompiuterinio raštingumo. Per 2010 – 2011 metus kursus baigė ir „E –Citizen“ pažymėjimus gavo 46 gyventojai.

2009 m.gruodžio 24 d.Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu miestelio biblioteka sujungta su Traupio pagrindinės mokyklos biblioteka.Kultūros įstaiga neteko savo erdvės parodoms ir renginiams, didelę dalį knygų teko nurašyti. Nepaisant to, bibliotekoje  plėtojama masinė, informacinė, kultūrinė veikla: ugdoma vartotojų informacinė kultūra, ieškoma naujų erdvių  kultūriniams  renginiams, dalyvaujama projektinėje veikloje, miestelio bendruomenės veikloje, puoselėjamos ir kaupiamos krašto tradicijos. Bibliotekos rūpesčiu 2009 m. buvo sutvarkyta šviesios atminties kunigo S. Galvydžio asmeninė bibliotekėlė.Tradiciniai renginiai: Oninių šventės metu organizuojami susitikimai su žymiais kraštiečiais, vyksta jų kūrybos pristatymai. Vaikai kasmet dalyvauja „Metų knygos“ rinkimuose, Nacionalinėje bibliotekų savaitėje, švenčia knygos dieną kartu su personažais iš knygų.

Didelį dėmesį biblioteka skiria kraštotyrinei veiklai. Sukaupta visa šūsnis kraštotyrinių darbų, kurie 2009 m. sugulė į internetinės krašto enciklopedijos „Graži tu mano“ puslapius. Biblioteka buvo apdovanota Kultūros ministerijoje „Už didelį entuziazmą, garsinant savo krašto grožį“. Konkurse „Atvirukai iš gimtinės“ patalpinta per 100 Traupio atvirukų, vaizduojančių miestelio išskirtinumą. Biblioteka pildo ir prižiūri Traupio internetinę svetainę.  Palaikomas glaudus ryšis su kraštiečiais kūrėjais: dailininku grafiku P. Šiaučiūnu, rašytojais B. Silevičiene, G. Stankevičiumi, kraštotyrininku T. Kontrimavičiumi. Bibliotekos kvietimu Traupyje yra viešėję pedagogas, logopedas J. Danilavičius, Kaimo rašytojų sąjungos pirmininkas K. Fedaravičius.

2011 m. biblioteka atšventė 60 metų jubiliejų.

Aktyviausi bibliotekos skaitytojai: D. Širmenienė, I. ir A. Muraškai, P. ir Br. Šapeliai, A. Pašukonienė, D. Tolušytė, R. Makaravičiūtė, J. Paškevičienė ir kiti.

 

Image

2005m. bibliotekoje įsteigtas viešasis interneto prieigos taškas ( VIPT)


Image

2009 m. biblioteka dar turėjo erdvias patalpas

            

Vaikų vasaros užimtumo stovykla "Atrask naujus horizontus". 2008 m.

 

Knygos šventė 2012

 

Kraštiečių kūrėjų pagerbimas. 2009 m.

 

Susitikimas su trimis pedagogais - ekspertais. 2011 m.

 

Aktyviausi bibliotekos skaitytojai nominacijų vakare Anykščių koplyčioje. 2009 m.

 

Trečioji kompiuterinio raštingumo mokymų grupė. 2011 m.

 

Bibliotekos jubiliejaus akimirkos. 2011 m.

 

 

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2014.03.08 )
 
< Ankstesnis   Kitas >
 
 
proDESIGN.lt


   
 
 
 
 
 

Copyright © 2021 Traupis.lt