| Nauja paskyra
Powered by Core Design
 
 
Įžymiausi krašto žmonės
2008.07.29

Image  Pranas SLIŽYS.Gimė 1915 m.Traupyje. Muzikantas vargonininkas, chorvedys, muzikos pedagogas, kompozitorius. Mirė 2004 m. Palaidotas Vilniuje.

 Image Stasys SLIŽYS.Gimė 1918 m.Traupyje. Chorvedys, vargonininkas, pedagogas, kompozitorius, žurnalistas, visuomenininkas.

Image Bronius SLIŽYS.Gimė 1920 m.Traupyje. Vargonininkas, chorvedys, muzikos pedagogas. Mirė 1987 m. Palaidotas Vilniuje.

 Petras SLIŽYS. Gimė 1871 m. Traupyje. Vargonininkas Chorvedys. Mirė 1961 m. Vilniuje.

Juozas PAROJUS (tikroji pavardė PARŠELIS). Gimė 1917 m. Antaliesio km. Teisininkas, rašytojas poetas ir prozininkas, publicistas, visuomenininkas. Mirė 1970 m. Brukline JAV.

Image Valerija OSTRAUSKIENĖ. Gimė 1927 m.Traupyje. Dailininkė, tapytoja. Mirė 1997 m. Kaune.

MELTZER  Samuel,Jamer.Gimė 1851m.Traupyje. Fiziologas, medicinos mokslų daktaras.            Mirė 1920 m. Niujorke JAV.

Vincentas BLAUZDYS. Gimė 1942 m. Alūkėnų km. Pedagogas, pedagogikos mokslų daktaras.

   Petras ADOMONIS. Gimė 1922 m.Levaniškių km. Kunigas, Utenos dekanas.         Mirė 2000m. Daugiau skaitykite čia.

  Steponas GALVYDIS. Gimė 1916 m. Svėdasuose. Nuo 1964 iki 1999 m. Traupio parapijos klebonas. Kunigas, rašytojas, poetas, vertėjas, tautosakininkas, išleidęs 7 poezijos ir atsiminimų knygas. Mirė 1999 m., palaidotas Traupio bažnyčios šventoriuje.

   Paulius GLEMŽA. Gimė 1921 m. Biržų r.. Nuo 1946 m. apsigyveno Levaniškiuose. Mokytojas, gamtininkas, Levaniškių parko įkūrėjas. Mirė 2002 m.

   Alvydas JANULIS. Gimė 1940 m.Traupyje. Docentas, medicinos mokslų daktaras. Pro memoria  

  Elena JUZĖNIENĖ. Gimė 1924m. Traupyje. Pasakorė, daugkartinė respublikinių konkursų laureatė, meno saviveiklininkė. Mirė 2006 m.

   Rimantas KAUNIETIS. Gimė 1964 m. Tumėjos km. Kunigas, teologijos pedagogas.

 

 . Kastytis KERBEDIS. Gimė 1963 m. Panevėžyje. Estrados dainininkas.             Vasaras praleidžia motinos tėviškėje Laukagalių k.

  Jonas LUKŠĖ. Gimė 1940 m. Žiurlių k. Dailininkas, architektas, kultūros paveldo vertybių specialistas.

  Povilas KULVINSKAS.Gimė 1949 m. Raguvos mst. Poetas, skaitovas, rašo poezijos knygas. Šiuo metu gyvena ir kuria Janapolio km.

 

   Algimantas MALICKAS. Gimė 1965 m.Traupyje. Mokslininkas, fizikas.      Sukonstravo prietaisą, leidžiantį identifikuoti žmogaus asmenybę pagal jo akies rainelę.

  Rima MALICKAITĖ. Gimė 1976 m. Traupyje. Humanitarinių mokslų daktarė.

  Marijonas MISIUKONIS. Gimė 1939 m. Vičiūnų k.  Pirmasis atkurtos Lietuvos vidaus reikalų ministras.

  Sigutis OBELEVIČIUS. Gimė 1959 m. Kaišiadorių r. Nuo 1989 m.apsigyveno Traupyje. Pedagogas biologas, gamtininkas, politikas, savivaldos organizatorius, vadovas. Botanikos sodo įkūrėjas, rašo straipsnius ir knygas gamtos tema.

 

  Marijonas SAVICKAS. Gimė 1950 m. Levaniškių k. Kunigas, visuomenininkas.

 Sample Image Birutė SILEVIČIENĖ. Gimė 1944 m. Vičiūnų k. Rašytoja prozininkė, poetė, memuaristė, visuomeninikė. Rašo straipsnius, leidžia knygas.

   Vladas ŠLEIVYS. Gimė 1951 m.Panevėžyje. Nuo 1993 m. apsigyveno Pageldonių k. Skulptorius, tautodailininkas.

    Povilas ŠIAUČIŪNAS. Gimė 1948 m. Klaibūnų k. Dailininkas grafikas, dailės pedagogas.

 Sample Image Gediminas STANKEVIČIUS. Gimė 1942 m. Vičiūnų k.  Inžinierius radioelektronikas, žurnalistas, rašytojas, poetas, publicistas, kraštotyrininkas, aktorius.

 Sample Image Antanas MITAŠIŪNAS. Gimė 1952 m. Pageldonių k. Matematikas, informatikas. Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Informatikos katedros vedėjas.

 Vladas JANULIS, Vinco. Gimė 1928 m. Mickūniškių k. Technikos mokslų daktaras, docentas. Mirė 1979 m. Kaune. Išleido tris monografijas.

 Vytautas ULEVIČIUS. Gimė 1934 m. Traupyje. Tautodailininkas.

 Stanislovas SAKALAUSKAS. Gimė 1940 m. Girelės k. Mokslininkas fizikas, inžinierius, išradėjas.

 

Tautvydas KONTRIMAVIČIUS. Gimė 1964 m. Kamisaravos k. Žurnalistas, kultūros organizatorius, kraštotyrininkas, visuomenininkas.

 

 

 Simonas DAILIDĖNAS – VĖTYKLĖ. Gimė 1917 m. Girelės k. Laisvės gynėjas, partizanų būrio vadas. Žuvo 1949 m. birželio 12 d.

  Antanas ABRAŠKEVIČIUS. Gimė 1935 m. Klaibūnų k. Žemdirbys, vadovas. 

 Vlada ADOMONYTĖ. Gimė 1927 m. Levaniškių k. Pedagogė, švietėja.            Mirė 2008 m. Širvintose.

 

Dalė GLEMŽAITĖ – MURAŠKIENĖ. Gimė 1955 m. Levaniškių k.         Gydytoja vadovė. 

Vaclovas VERIKAS. Gimė 1913 m. Mickūniškių k. Kunigas.                             Mirė 1966 m. Vilniuje. 

Gediminas LAURINAVIČIUS. Gimė 1933 m. Mickūniškių k. Pedagogas ir chorvedys. 

 Sigitas BAGDONAVIČIUS. Gimė 1961 m. Mickūniškių k. Teisininkas. 

 Ipolitas Dailidėnas. Gimė 1920 m. Šapio k. Pedagogas, chorvedys. Mirė 2008 m. Plungėje. 

Vytautas Dailidėnas. Gimė 1938 m. Šapio k. Mokslininkas inžinierius, technologas, pedagogas.

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2018.11.14 )
 
< Ankstesnis
 
 
proDESIGN.lt


   
 
 
 
 
 

Copyright © 2018 Traupis.lt