| Nauja paskyra
Powered by Core Design
 
 
Įžymiausi krašto žmonės
2008.07.29

1.Image  Pranas SLIŽYS.Gimė 1915 m.Traupyje. Kompozitorius, chorvedys, sukūręs daug kūrinių chorams.

2. Image Stasys SLIŽYS.Gimė 1918 m.Traupyje. Muzikos mokytojas, chorvedys.

3.Image Bronius SLIŽYS.Gimė 1920 m.Traupyje. Muzikos mokytojas, atlikėjas.

4.Juozas PAROJUS (tikroji pavardė PARŠELIS). Gimė 1917 m. Antaliesio km. Poetas, prozininkas. Mirė 1970 m. Brukline JAV.

5.Image Valerija OSTRAUSKIENĖ. Gimė 1927 m.Traupyje. Dailininkė, tapytoja.

6. MELTZER  Samuel,Jamer.Gimė 1851m.Traupyje. Fiziologas, medicinos mokslų daktaras.            Mirė 1920 m. Niujorke JAV.

7.Image Vincentas BLAUZDYS. Gimė 1942 m. Alūkėnų km. Pedagogas, pedagogikos mokslų daktaras.

8. Image  Petras ADOMONIS. Gimė 1922 m.Levaniškių km. Kunigas, Utenos dekanas.         Mirė 2000m. Daugiau skaitykite čia.

9. Image Steponas GALVYDIS. Gimė 1916 m.Svėdasuose. Nuo 1964 iki 1999m.- Traupio parapijos klebonas. Kunigas, rašytojas, poetas, vertėjas, tautosakininkas, išleidęs 7 poezijos ir atsiminimų knygas. Mirė 1999m, palaidotas Traupio bažnyčios šventoriuje.

10. Image  Paulius GLEMŽA. Gimė 1921 m.Biržų r..Nuo 1946 m. apsigyveno Levaniškiuose. Mokytojas, gamtininkas, Levaniškių parko įkūrėjas. Mirė 2002m.

11. Image  Alvydas JANULIS. Gimė 1940 m.Traupyje. Docentas, medicinos mokslų daktaras. Pro memoria  

12. Image  Elena JUZĖNIENĖ. Gimė 1924m. Traupyje. Pasakorė, daugkartinė respublikinių konkursų laureatė, meno saviveiklininkė. Mirė 2006 m.

13. Image  Rimantas KAUNIETIS. Gimė 1964 m. Tumėjos km. Kunigas. Šiuo metu –Panevėžio vyskupijos kunigas.

 

14. Image. Kastytis KERBEDIS. Gimė 1963 m.Panevėžyje. Estrados dainininkas.             Vasaras praleidžia motinos tėviškėje Laukagaliuose.

15. Jonas LUKŠĖ. Gimė 1940 m. Žiurlių k.,Dailininkas, architektas, kultūros paveldo vertybių specialistas

15.Image  Povilas KULVINSKAS.Gimė 1949 m.Raguvos mst. Poetas, skaitovas ,išleidęs per 15 poezijos knygelių. Šiuo metu gyvena ir kuria Janapolio km.

 

16. Image  Algimantas MALICKAS. Gimė 1965 m.Traupyje. Mokslininkas, fizikas.      Sukonstravo prietaisą, leidžiantį identifikuoti žmogaus asmenybę pagal jo akies rainelę.

17.Image  Rima MALICKAITĖ. Gimė 1976 m. Traupyje. Humanitarinių mokslų daktarė.

18.Image  Marijonas MISIUKONIS. Gimė Vičiūnų k.  Pirmasis atkurtos Lietuvos vidaus reikalų ministras.

19. Image  Sigutis OBELEVIČIUS. Gimė 1959 m. Kaišiadorių r. Nuo 1989 m.apsigyveno Traupyje.  Anykščių rajono meras, gamtininkas, biologijos mokytojas-ekspertas, botanikos daržo įkūrėjas, parašęs 6 knygas gamtos tema, 8 knygų bendraautorius, daugybės mokslinių straipsnių įvairiuose leidiniuose autorius.

20.Image  Marijonas SAVICKAS. Gimė 1950 m.Levaniškių k. Kunigas, Švenčionių parapijos dekanas.

21. Sample Image Birutė SILEVIČIENĖ. Gimė 1944 m.Vičiūnų k. Poetė, rašytoja, 11- kos      poezijos ir publicistikos knygų autorė.

22. Image  Vladas ŠLEIVYS. Gimė 1951 m.Panevėžyje. Nuo 1993 m. apsigyveno Pageldonių k. Skulptorius, tautodailininkas, sukūręs virš šimto tautodailės darbų.

23. Image   Povilas ŠIAUČIŪNAS. Gimė 1948 m. Klaibūnų k. Dailininkas – grafikas. Kuria ekslibrisus, lakštinę grafiką, plakatus, yra sumaketavęs keletą knygų, katalogų ir kitokių leidinių. Pelnęs nemažai įvairių apdovanojimų. Surengęs ne vieną parodą Lietuvoje ir užsienyje..

24. Sample Image Gediminas STANKEVIČIUS. Gimė 1942 m. Vičiūnų k.  Atsargos kapitonas, Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, fotokorespondentas, poetas, sukūręs nemažai epizodinių vaidmenų.

25. Sample Image Antanas MITAŠIŪNAS. Gimė 1952 m. Pageldonių k. Matematikas, informatikas. Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos fakulteto Informatikos katedros vedėjas.

26. Vladas JANULIS, Vinco. Gimė 1928 m. Mickūniškių k. Technikos mokslų daktaras, docentas. Mirė 1979 m. Kaune. Išleido tris monografijas.

27. Vytautas ULEVIČIUS. Gimė 1934 m. Traupyje. Tautodailininkas.

28. Stanislovas SAKALAUSKAS. Gimė 1940 m. Girelės k. Mokslininkas fizikas, inžinierius, išradėjas.

 

29.Image Tautvydas KONTRIMAVIČIUS. Gimė 1964 m. Kamisaravos k. Žurnalistas, kultūros organizatorius, kraštotyrininkas, visuomenininkas.

 

 

30. Simonas DAILIDĖNAS – VĖTYKLĖ. Gimė 1917 m. Girelės k. Laisvės gynėjas, partizanų būrio vadas. Žuvo 1949 m. birželio 12 d.

 31. Antanas ABRAŠKEVIČIUS. Gimė 1935 m. Klaibūnų k. Žemdirbys, vadovas. 

32. Vlada ADOMONYTĖ. Gimė 1927 m. Levaniškių k. Pedagogė, švietėja.            Mirė 2008 m. Širvintose.

 

33. Dalė GLEMŽAITĖ – MURAŠKIENĖ. Gimė 1955 m. Levaniškių k.         Gydytoja vadovė. 

34. Vaclovas VERIKAS. Gimė 1913 m. Mickūniškių k. Kunigas.                             Mirė 1966 m. Vilniuje. 

35.Gediminas LAURINAVIČIUS. Gimė 1933 m. Mickūniškių k. Pedagogas ir chorvedys. 

36. Sigitas BAGDONAVIČIUS. Gimė 1961 m. Mickūniškių k. Teisininkas. 

37. Ipolitas Dailidėnas. Gimė 1920 m. Šapio k. Pedagogas, chorvedys. Mirė 2008 m. Plungėje. 

38. Vytautas Dailidėnas. Gimė 1938 m. Šapio k. Mokslininkas inžinierius, technologas, pedagogas.

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2013.12.14 )
 
< Ankstesnis
 
 
proDESIGN.lt


   
 
 
 
 
 

Copyright © 2018 Traupis.lt