| Nauja paskyra
Powered by Core Design
 
 
Šv. Onos atlaidai su Arkikatedros Didžiuoju choru
2015.07.29
Image
 
Šiemet Šv. Onos atlaidai Traupyje buvo išskirtiniai. Pilnutėlė Šv. Onos bažnyčia  aidėjo nuo Vilniaus Arkikatedros Didžiojo choro garsų. Šv. Mišių metu buvo minimos kraštiečio vargonininko, chorvedžio, kompozitoriaus Prano Sližio 100-osios gimimo metinės.

Pranas Sližys gimė Traupyje muzikų šeimoje, broliai Stasys ir Bronius- vargonininkai chorvedžiai, tėvas Petras Sižys kurį laiką vargonininkavo Traupio Šv. Onos bažnyčioje. Būtent Pranas Sižys ir subūrė Arkikatedros Didįjį chorą, o per 30 giedotojų   atvyko choro prezidento, dr. Igno Krasausko iniciatyva. Parapijiečiai palaimingai klausėsi choristų, kuriems dirigavo choro vadovas Remigijus Songaila, giesmių. Pagerbiant kraštietį kompozitorių, iškilmėse dalyvavo ir jo sesuo pedagogė Stasė Sližytė.

Bičiuliškas bendravimas tęsėsi parapijos salėje, į kurią garbingus svečius sukvietė parapijos klebonas kun. Juozas Janulis, bažnyčios tvarkytoja Petronėlė, vargonininkė Edita ir  Traupio bei Levaniškių  bendruomenės moterys.

Išvakarėse traupiečiai ir svečiai linksminosi šventiniuose renginiuose: grožėjosi floristiniais kilimais, kuriuos kūrė vaikai ir atskirų kaimų gyventojai, vyko krepšinio varžybos bei sportinės rungtys. Šventės dalyviai išbandė jėgas šachmatų, šaškių, svarmens kilnojimo, virvės traukimo rungtyse, taikliausieji mėtė į smiginį.

Vakare sausakimša kultūros namų salė aidėjo nuo ovacijų ir aplodismentų: jaudinantį reginį žiūrovams dovanojo didelis būrys Traupio saviveiklininkų, kuriuos ruošė meno vadovė Janina Savickienė. Šokių kolektyvas „Tėkmė“ stebino sceniniais drabužiais ir choreografiniais pastatymais. Vaikai šoko, vaidino, grojo, dainavo. Jauniesiems gitaristams ir solistams pagelbėjo vadovė Janina Čerkauskienė.

Lauko aikštelė ilgai skambėjo nuo atliekamų muzikinės grupės „Jonija“ dainų ir kvietė šokti ir linksmintis.

Didelis ačiū visiems, prisidėjusiems prie Oninių šventės organizavimo, visiems koncerto dalyviams, rėmėjams - Anykščių rajono savivaldybei, traupiečiams ūkininkams Meilutei ir Jonui Minciams, ir ypač  Gražinai ir Tomui Baravykams, nudžiuginusiems paskatinančiais prizais koncerto dalyvius vaikus.

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image
 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image
 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image
 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image
 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image
 

Image

 

Image

 

Image

 

Image 

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2015.10.06 )
 
< Ankstesnis   Kitas >
 
 
proDESIGN.lt


   
 
 
 
 
 

Copyright © 2020 Traupis.lt