| Nauja paskyra
Powered by Core Design
 
 
Po viesulo – Traupio mėgėjų teatro 60 - metis
2016.06.21

Image

Iš vakaro siautė viesulas, laužydamas medžius, jų viršūnes, žaliu vainiku nuklodamas miestelio gatves bei kelelius, traukydamas elektros laidus, nešdamas tamsą...

Ir visiškai kitoks viesulas, ne stichijos, nešančios nuostolius, o vidinio, tauraus grožio, žodžio meno suvokimo virpino  traupiečių saviveiklininkų širdis, kurie ruošėsi neeilinei teatro šventei - mėgėjų teatro 60 – čiui.

Šeštadienis išaušo nurimęs. Palikęs žmogui tvarkyti gamtos iškrėstas išdaigas ir džiaugtis atgauta elektros šviesa, be kurios būtų neįmanoma nei šventė, nei kasdienybė... Taigi, švęsti niekas nesutrukdė.

Kiekvieną, įėjusį į kultūros namų fojė, nustebino originali nuotraukų galerija: teatro istorijos štrichai, daugybę metų šiai veiklai paskyrę saviveiklininkai, ir nesuskaičiuojamos akimirkos iš įvairių laikotarpių spektaklių.  Vaidintą ar nesuvaidintą džiaugsmą, nevalingai nuriedėjusią ašarą... Nedideliam miestely, kur vieni kitus pažįsta, buvo proga susitikti ar matyti artimus, pažįstamus, prisiminti visus siejusią ir tebesiejančią bendrystę. O buvę ir esantys teatro artistai rašėsi „ Teatro aukso knygoje“ ir segėsi proginius ženklelius.

Iškilmingai išpuošta scena, kvepianti renovacija ir jazminais, salė buvo pilna žiūrovų ir atvykusių svečių.

Pasigirdus muzikai, šokio ritmu grakščios moterys ir merginos su baltų jazminų puokštelėmis rankose, tarsi vilioklės, visus žiūrovus įsuko į jazminų aromatų kvapų ir baltos spalvos paletę, kviesdamos pasinerti į šventinį sūkurį: mažą ar didelį, jauną ar seną...

Žodį tarė šventės organizatorė, Traupio kultūros namų meno vadovė , režisierė Janina Savickienė. Priminė, kaip greitai bėga laikas: atrodo, tik buvo švęsta gražus jubiliejus 50, paskui - 55, o dabar labai brandus amžius - 60, kuris žmogaus gyvenime nužymi padarytus darbus, o teatro? Teatro istorija - gyvenimas, tai jam pasišventę žmonės, paaukoję  ne vieną laisvalaikio ar šeimai skirtą valandėlę. Primena teatro įkūrėją Bronių Žilį, kuris Surdaugių pradinėje mokykloje kartu su energingu jaunu žemės ūkio specialistu A. Abraškevičiumi (vėliau tapusiu kolūkio pirmininku, bet visada globojusį teatrą ir jos žmones) pakvietė suvaidinti pirmuosius spektaklius. 

Nuo 1969 sugrįžusi į gimtinę dirbti mokytoja Janina užsikrečia teatru, ir pradeda jam vadovauti. Pirmas pastatytas spektaklis – „Gieda gaideliai“, kurį žiūrėjo net pats kūrinio autorius rašytojas Juozas Baltušis.

Režisierė kalbėjo, kaip parenka spektaklius, kurių premjeros tradiciškai vyksta Šv. Velykų antrą dieną, pritraukdamos daug žiūrovų: savų, miestelio gyventojų bei atvykusių iš toliau jų artimųjų. Todėl traupiečių spektakliai atliepiantys jų gyvenimą: linksmi, šmaikštūs, pasakojantys apie paprastą kaimo žmogų, jo džiaugsmus, rūpesčius ar nenusisekusį  gyvenimą svetur, sudužusias svajones.

Pakvietė pagerbti tylos minute išėjusius anapilin, šviesios atminties pirmą režisierių ir teatro įkūrėją Bronių Žilį, nepailstančią artistę ir garsią pasakorę Eleną Juzėnienę, laisvalaikį atidavusius Traupio scenai  Eleną Ilgūnienę, Stasę Navikienę, Joną Diliūną, Viktoriją Balnienę, Romą Kizį.

Janina pasidžiaugė atvykusiais svečiais, ir juos pristatydama,  paprašė tarti sveikinimo žodžius vėliau, kad juos taip pat girdėtų tie ,kurių dėka čia susirinkę. O dabar jie,  šiandieniniai aktoriai mėgėjai, pasirengę pasirodymui ir laukia užkulisiuose.

Šventėje dalyvavo Anykščių kultūros centro delegacija su direktore Diana Petrokaite, Seimo narys Sergejus Jovaiša ir vicemeras Sigutis Obelevičius su žmona.

Atidaryti šventę , uždegti simbolines žvakes, buvo patikėta garbiam teatro veteranui A. Abraškevičiui ir dabartinei šauniai aktorei Rasai Gvozdienei, kuriuos už rankučių atvedė patys jauniausi teatro žmogučiai Eglė Baravykaitė ir Dovydas Kiela. Gaila, kad šventėje turėjusi dalyvauti pirmojo spektaklio artistė G. Maneikienė negalėjo atvykti.

Tad žiūrovai buvo pakviesti žiūrėti pastarųjų penkių metų ištraukas. Bet scenoje visų nuostabai pasirodė dar vienas nematytas svečias - Magas (Stefa Krikštaponienė)  iš paslaptingos šalies, kurio kalbą perprato tik viską gebanti  Janina. O stebukladarys jogos pagalba norėjo užvaldyti visą publiką, deja, jo magijai pakluso tik dvi jaunos gražuolės Indrė Musteikytė ir Miglė Mincytė. Užlipusios į sceną, išsakiusios savo norus, jos jau ir liko joje šio renginio vedančiosiomis.

Spektaklių ištraukos, šokiai, inscenizuotos scenelės, viena po kitos vis spalvingesnės, patrauklesnės.

Čia galėjai sutikti pasiklydusį Nykštuką iš „Pasakos atbulai“ (Meilutė Mincienė), klausinėjantį, ar kas nematė vasarą Snieguolių. Vietoj Snieguolių žiūrovai galėjo žavėtis dviejų merginų šokiu.Pamatyti eilę metų įtikinančiai vaidinančius A. Terminską ir A. Grimžą  tėvo ir jaunikio vaidmenyse pjesėje „Tuščios pastangos“. Pilną sceną romantiškai šokančių damų su vienu kavalieriumi pagal smagią Šabaniausko dainą „Rugiagėlė“. Neapsieita ir be išsvajotojo lietuvaičių Amerikonto, kuriam doleriai lyg iš dangaus byra, ir už kuriuos gali pirkti viską, net meilę, o tuo tuoj paskuba pasinaudoti apsukrios moterytės. (Į šiuos vaidmenis puikiai persikūnijo ne tik A. Grimža, bet ir seniūnė Daiva Tolušytė). Ir kitokių subtilių pasišaipymų iš godaus miesčioniško pasaulio buvo galima pamatyti, ir saldžiai pasijuokti B. Sruogos „Vagie, kepurė dega“ scenelės.

Ir vėl scenoje šėlo čigonių taboro gražuolės, meiliai traupiečių vadinamos „Traupio mergaitėmis“ iš šokių kolektyvo „Tėkmė“, tarsi nuvydamos šalin žiūrovų susimąstymą, prisiminimus...

Pabaigoje, lyg realybėje – lietuviškos vestuvės, akordeonas ir traupietiška tarmė, kurią retai kas bemoka, kurią  lyg brangiausią turtą, iš lūpų, į lūpas, iš kartos į kartą perduoda čiabuviai. „Ane bluosto nesudėdami, visą laiką saugodami išliksma...“

Anykščių kultūros  centro direktorė Diana Petrokaitė asmenines dovanas įteikė Rasai Gvozdienei, Antanui Grimžai, Algiui Terminskui, Ingai Kielienei, Mindaugui Kielai, Stefai Krikštaponienei, Vidmantui Mikėnui, Daivai Tolušytei ir režisierei Janinai Savickienei, linkėdama, kad teatras klestėtų dar šimtą metų. 

Seimo nariui Sergejui Jovaišai teatras artimas nuo mokyklos laikų. Tad sveikindamas jis džiaugėsi, kad Anykščių rajonas gali didžiuotis dviem stipriais kolektyvais, tai Troškūnų jaunimo teatru ir Traupio – suaugusiųjų. O baigdamas atkreipė dėmesį į vyraujančias, jam patinkančias spalvas: žalią ir baltą.

Traupietis vicemeras Sigutis Obelevičius džiaugėsi, jog gyvena šalia tokių, kurie kartu kuria grožį, tausoja lietuviškąjį auksą, tautosaką. Tai čia, kultūros šaknys, tai įrodymas, kad  siekiama Europos kultūros sostinės statuso... dėl kurio pirmadienį vyksiąs į Briuselį.

Nuoširdžius saviveiklininkus ir režisierę sveikino buvusi mėgėjų teatro narė Jono Biliūno gimnazijos mokytoja Laima Juzėnienė. Ji dėkojo, kad čia, „užsikrėtusi“ vaidyba, ji vėliau gimnazijoje įkūrė moksleivių frankofoniško teatro trupę, ir pasitelkusi profesionalų režisierių A. Navalinską, turėjo galimybę atstovauti Lietuvą Rumunijoje. Baigdama išreiškė padėką visų Juzėnų vardu, nes čia vaidino visos Juzėnų kartos.

Traupio seniūnė Daiva Tolušytė džiaugėsi tokiais puikiais savo apylinkės žmonėmis. Linkėjo dar daug gražių valandėlių kartu ir toliau kūrybinės ugnelės Janinai. 

Dovanos, kalbos -  jų liko daug neišdovanotų, neišsakytų, išsineštų kitam kartui...

Traupio mėgėjų teatro vadovė Janina  Savickienė dėkojo visiems susirinkusiems, sveikinusiems, prisidėjusiems prie to neeilinio renginio, įteikė padėkas bendruomenės teatro artistams, dėkojo gėlės žiedu visiems, kada nors lipusiems ant Traupio scenos,  rėmėjams: Anykščių kultūros centrui, ūkininkams G. ir T. Baravykams, M. ir J. Minciams.

Režisierė išreiškė visų mėgėjiško teatro narių norą ir pageidavimą - pavadinti kolektyvą „ Baltuoju jazminu“. Visus pakvietė pasodinti jazminą vejoje prie kultūros namų, tarsi įžangą į kitą grožį, Traupio botanikos sodą. Ramus vakaras, gausybė įspūdžių, susitikimas su gerais draugais, arbata, gardžios braškės iš vietinių ūkininkų, o svarbiausia - tvirta bendrystė -  dar ilgai tvyrojo ore. Ir ji bus jaučiama visada.

Laima Juzėnienė

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

 

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2016.06.21 )
 
< Ankstesnis   Kitas >
 
 
proDESIGN.lt


   
 
 
 
 
 

Copyright © 2020 Traupis.lt