| Nauja paskyra
Powered by Core Design
 
 
Knyga genocido aukoms atminti
2018.06.22
Image
 
Traupio bibliotekos kraštotyros kampelį papildė vertingos knygos: Jono Lukšės kraštotyrinė knyga „Už teisę išlikti“  ir Romualdo Grigo „Lietuvos piliakalnių paslaptys“. Knygas bibliotekai dovanojo  kraštietis dailininkas, kraštotyrininkas Jonas Lukšė. 

Leidinyje „Už teisę išlikti“ - XX a. vidurio Lietuvos okupacija ir gyventojų genocidas Anykščių krašto Traupio apylinkėje. Knygą išleidęs Jonas Lukšė – buvęs tremtinys, 1948 m.- 1957 m. kartu su šeima ištremtas į Sibirą, Zaigrajevo r., Buriatijos- Mongolijos ASSR.

Jono Lukšės preciziškai surinktų vertingų istorinių žinių knygoje publikuojama 1948 m. TSRS represijų vykdymo Lietuvoje kronika, Traupio apylinkės 1941 – 1954 m. tremtinių sąrašas, tremties vietų nuotraukos, partizaninės kovos ir žūties istorinė rekonstrukcija: partizanų vardynas, nuotraukos, pagrindiniai partizanų daliniai, svarbiausi įvykiai ir datos, ryšininkų vardynas, politinių kalinių vardynas, spausdinami lagerių regionai ir jų pavadinimai.

Knyga iliustruota fotonuotraukomis, autoriaus piešiniais, brėžiniais, kuriuose – Traupio genocido aukų žemėlapis, Lietuvos gyventojų tremties ir kalinimo vietos Sovietų sąjungoje, traupiečių tremties ir lagerių žemėlapis.

 „Šis leidinys -  tai pagarbos duoklė aukoms ir istorinės atminties išsaugojimas. Eidami į klaikią nežinią ir mirtį, jie turėjo paskutinę viltį, kad vardai ir siekiai išliks dėkingų palikuonių atmintyje, nenutrūks lietuvių tautos genofondas. Traupis virš 1300 gyventojų neteko, o komunistinė spauda tokio fakto nepastebėjo. Pamiršo net paskleisti dezinformaciją.Tegul šis leidinys paskatins tuos, kurie ugdo jaunimo dorovinius daigus, puoselėja drąsias svajones, atvirai žiūrėti į įvykius, nepraleidžiant tuščių istorijos lapų...“- rašo knygos autorius.

Ačiū kraštiečiui Jonui Lukšei už istorinės atminties išsaugojimą ir tikėjimą, kad šis leidinys jaunimui bus kaip atminties paminklas ir orientyras į ateitį.

 Knygoje „Lietuvos piliakalnių paslaptys“ – tarp didesnių ir mažesnių piliakalnių rasime ir Jono Lukšės pieštą Traupio seniūnijoje esantį Levaniškių Piliakalnį I tūkstantmetyje.

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image

 

Image 

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2018.06.23 )
 
< Ankstesnis   Kitas >
 
 
proDESIGN.lt


   
 
 
 
 
 

Copyright © 2021 Traupis.lt