| Nauja paskyra
Powered by Core Design
 
 
Iškilieji Traupio krašto žmonės
2018.11.22

 

 

 Petras ADOMONIS. Gimė 1922 m. Levaniškių kaime. Kunigas, visuomenininkas. Mirė  2000 m. Utenoje. PLAČIAU

 

 

 

 

 

 Tomas BARAVYKAS. Gimė 1977 m. Klaibūnų kaime. Žemdirbys ūkininkas, visuomenininkas. 2017 m. išrinktas „Metų traupiečiu“. PLAČIAU

 

 

 

 

 

Juozapas BUTVYDAS. Gimė 1836 m. Švėkšnos parapijoje. Kunigas, Traupio bažnyčios statytojas, švietėjas. 1887m.  – 1899 m. – Traupio parapijos klebonas. Mirė 1899 m. Traupyje. Palaidotas Traupio bažnyčios šventoriuje. PLAČIAU

 

 

 

 

 

Vincentas BLAUZDYS. Gimė 1942 m. Alukėnų kaime. Mokslininkas pedagogas, sporto organizatorius. PLAČIAU

 

 

 

 

 

Steponas GALVYDIS. Gimė 1916 m. Svėdasų miestelyje. Kunigas, literatas, publicistas, švietėjas. Nuo 1964m.  iki 1999 m. ėjo Traupio parapijos klebono pareigas. Mirė 1999 m. Traupyje. Palaidotas Traupio bažnyčios šventoriuje. PLAČIAU

 

 

 

 

Paulius GLEMŽA. Gimė 1921 m. Biržų rajone. Pedagogas, gamtininkas,  Levaniškių parko įkūrėjas. Mirė 2002 m. Levaniškiuose. PLAČIAU

 

 

 

 Elena JUZĖNIENĖ. Gimė 1924 m. Traupyje. Kraštotyrininkė pasakorė, tautodailininkė, meno saviveiklininkė. Mirė 2006 m. Traupyje. PLAČIAU

 

 

 

 

 

 

Henrikas JUZĖNAS. Gimė 1957 m. Traupyje. Pedagogas istorijos mokytojas, kultūros organizatorius, muziejininkas. Mirė 2002 m. Anykščiuose. PLAČIAU

 

 

 

 

 

Alvydas JANULIS. Gimė 1940 m. Traupyje. Mokslininkas gydytojas fiziologas, pedagogas, visuomenininkas. Mirė 2009 m. Kaune. PLAČIAU

 

 

 

 

 

Rimantas KAUNIETIS. Gimė 1964 m. Tumėjos kaime. Kunigas, teologijos pedagogas. PLAČIAU

 

 

 

 

 

 Tautvydas KONTRIMAVIČIUS. Gimė 1964 m. Kamisaravos kaime. Žurnalistas, kultūros organizatorius, kraštotyrininkas, visuomenininkas. PLAČIAU

 

 

 

 

 

Povilas KULVINSKAS. Gimė 1949 m. Raguvoje (Panevėžio r.). Literatas, poetas, aktorius. PLAČIAU

 

 

 

 

 Alfonsas KERAITIS. Gimė 1937 m. Alukėnų kaime. Inžinierius mechanikas, kraštotyrininkas. Knygos „Kur gimėm, kur augom, kur žemė šventa“ autorius. PLAČIAU

 

 

 

 

 

Jonas LUKŠĖ. Gimė 1940 m. Žiurlių kaime. Dailininkas, architektas, kraštotyrininkas, tremtinys. PLAČIAU

 

 

 

 

 

 

Algimantas MALICKAS. Gimė 1965 m. Traupyje. Mokslininkas inžinierius informatikas, verslininkas. PLAČIAU

 

 

 

 

 

Rima MALICKAITĖ. Gimė 1976 m. Traupyje. Mokslininkė kalbininkė, literatūros kritikė. PLAČIAU

 

 

 Samuelis Jamesas MELTZERIS. Gimė 1851m. Traupyje. Gydytojas fiziologas, mokslininkas. Mirė 1920 m. Niujorke JAV. PLAČIAU

 

 

 Marijonas MISIUKONIS. Gimė 1939 m. Vičiūnų kaime. Teisininkas, kariškis, valstybės tarnautojas. PLAČIAU

 

 

 

 

Antanas MITAŠIŪNAS. Gimė 1952 m. Pageldonio kaime. Mokslininkas matematikas, pedagogas. PLAČIAU

 

 

 

 

 

 

 

Juozapas MĖLIS. Gimė 1881 m. Žagarės parapijoje. Kunigas, 1944 m. – 1969 m. - Traupio parapijos klebonas. Mirė 1969 m. Traupyje. Palaidotas Traupio kapinėse. PLAČIAU

 

 

 

Sigutis OBELEVIČIUS. Gimė 1959 m. Pažardžio k. (Kaišiadorių r.). Pedagogas biologas, gamtininkas, politikas, savivaldos organizatorius, vadovas. Traupio botanikos sodo įkūrėjas,  straipsnių ir knygų gamtos tema autorius. PLAČIAU

 

 

 

 

Valerija OSTRAUSKIENĖ. Gimė 1927 m. Traupyje. Dailininkė, tapytoja. Mirė 1997 m. Kaune. PLAČIAU

 

 

 

 

Juozas PAROJUS (tikroji pavardė PARŠELIS). Gimė 1917 m.  Antaliesės kaime. Teisininkas, rašytojas poetas ir prozininkas, publicistas, visuomenininkas. Mirė 1970 m. Brukline JAV. PLAČIAU

 

 

Julius PANKA. Gimė 1979 m. Laukagalių kaime. Pedagogas istorijos mokytojas, socialinės veiklos organizatorius, politikas, visuomenininkas. PLAČIAU

 

 

Stanislavas SAKALAUSKAS. Gimė 1940 m. Girelės kaime. Mokslininkas fizikas, inžinierius, išradėjas. PLAČIAU

 

 

Janina SAVICKIENĖ. Gimė 1946 m. Žerkiškių kaime. Pedagogė, kultūros organizatorė, visuomenininkė. Traupio mėgėjų teatro,  pelniusio įvairius apdovanojimus,  ilgametė vadovė. 15 metų vadovavusi Traupio bendruomenei, 2015 m. išrinkta  „Metų traupiete“.

 

 

Marijonas SAVICKAS. Gimė 1950 m. Levaniškių kaime. Kunigas, visuomenininkas.2016 m. išrinktas "Metų traupiečiu". PLAČIAU

 

 

 

 

Birutė Bagačiūnaitė - SILEVIČIENĖ. Gimė 1944 m. Vičiūnų kaime. Rašytoja prozininkė, poetė, memuaristė, visuomenininkė. PLAČIAU

 

 

 

 

Gediminas Antanas STANKEVIČIUS. Gimė 1942 m. Vičiūnų kaime.  Inžinierius radioelektronikas, žurnalistas, rašytojas. PLAČIAU

 

 

 

 

 

Petras SLIŽYS. Gimė 1871 m. Kurklių dvare. Vargonininkas Chorvedys. Jo vadovaujamas Traupio Šv. Onos bažnyčios choras dalyvavo 1924, 1928 ir 1930 m. Lietuvos dainų šventėse Kaune. Mirė 1961 m. Vilniuje. PLAČIAU

 

 

 

 

Pranas SLIŽYS. Gimė 1915 m. Traupyje. Muzikantas vargonininkas, chorvedys, muzikos pedagogas, kompozitorius. Mirė 2004 m. Vilniuje. PLAČIAU

 

 

 

 

 

Stasys SLIŽYS. Gimė 1918 m. Traupyje. Chorvedys, vargonininkas, pedagogas, kompozitorius, žurnalistas, visuomenininkas. PLAČIAU

 

 

 

 

 

Bronius SLIŽYS. Gimė 1920 m. Traupyje. Vargonininkas, chorvedys, muzikos pedagogas. Mirė 1987 m. Vilniuje. PLAČIAU

 

 

 

 

Povilas ŠIAUČIŪNAS. Gimė 1948 m. Klaibūnų kaime. Dailininkas grafikas, dailės pedagogas. PLAČIAU

 

 

 

 

 

Ignas ŠIAUČIŪNAS. Gimė 1905 m. Pandėlio parapijoje. Kunigas teologas, tikėjimo gynėjas, politinis kalinys. 1958 m.  – 1964 m. - Traupio parapijos vikaras ir klebonas. Mirė 1991 m. Svėdasuose (Anykščių r.) PLAČIAU

 

 

 Vladas ŠLEIVYS. Gimė 1951 m. Panevėžyje. Skulptorius, tautodailininkas. Nuo 1993 m. gyvena ir kuria  Pageldonio kaime.

 

 

 

 

 

Stanislovas ŠLIOGERIS. Gimė 1862 m. Kunigas, 1906 m. – 1918 m.-  Traupio parapijos klebonas. Mirė 1918 m. Traupyje.  Palaidotas Traupio bažnyčios šventoriuje. PLAČIAU

 

 

 

 

Mykolas TUNKEVIČIUS. Gimė 1942 m. Traupyje. Valstybės tarnautojas, kraštotyrininkas. PLAČIAU

 

 

 

 

Domininkas TUSKENIS. Gimė 1872 m. Vyžuonų parapijoje.  Kunigas, visuomenininkas, švietėjas spaudos platintojas. 1918 m. – 1940 m. - Traupio parapijos klebonas. Mirė 1947 m. Krekenavoje (Panevėžio r.). PLAČIAU

 

 

 

 

Vytautas ULEVIČIUS. Gimė 1934 m. Traupyje. Tautodailininkas medžio drožėjas. PLAČIAU

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2018.11.23 )
 
Kitas >
 
 
proDESIGN.lt


   
 
 
 
 
 

Copyright © 2021 Traupis.lt