| Nauja paskyra
Powered by Core Design
 
 
2009 m. PROJEKTAI
2009.03.25

  Projektai 2009 

 

                                                            Laimėtam projektui – 25000 Lt 

 

    Ketvirtus metus iš eilės, šalies bendruomenės buvo kviečiamos pretenduoti į paramą iš Specialiosios kaimo rėmimo programos. Traupio bendruomenė pasinaudojo šia galimybe ir teikė Žemės ūkio ministerijai projektą ,,Šviesa languose – šiluma širdyse“.

  Šio projekto tikslas- suremontuoti ir pritaikyti Traupio bendruomenės patalpas bendruomenės veiklai vykdyti. Projekto uždaviniai: sumažinti ir pakeisti salės langus, pakeisti salės duris, pažeminti lubas ir sumontuoti pakabinamas, nupirkti ir sumontuoti šildymo krosnelę ir kaminą. Atlikus patalpų remonto darbus, suorganizuoti renginį, kuriame bus pristatyti projekto rezultatai traupiečiams ir svečiams.
  2009 m liepos 16 dieną Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos ir Traupio bendruomenė pasirašė paramos sutartį , pagal kurią nustatyta tvarka ir sąlygomis bus išmokėti 25 000,00 litų.
  Šiais metais paraiškas teikė 756 kaimo bendruomenės ir vietos veiklos grupės. Paraiškos vertintos Žemės ūkio rūmų ekspertų ir teiktos Kaimo bendruomeninių organizacijų valstybės paramai gauti projektų atrankos komitetui. Parama skirta 115 kaimo bendruomenių ir vietos veiklos grupių projektų. Tai sudaro 15,2 proc. nuo visų teiktų paraiškų.

  Tikimės, kad projektas ,,Šviesa languose – šiluma širdyse“ bus sėkmingai įgyvendintas ir pasitarnaus visos bendruomenės poreikiams.

 

 

Image 

Traupio seniūnė D.Tolušytė ir bendruomenės pirmininkė J.Savickienė Vilniuje Nacionalininio mokėjimo agentūroje prie ž.ū. ministerijos prieš pasirašant sutartį

 

Parengė Daiva Tolušytė 

   „Traupis ir traupiečiai tūkstantmečio šviesoje“


Projektą rengia Traupio bendruomenė


 Šiandien, kada visa Lietuva sutinka savo vardo tūkstantmetį, Traupio bendruomenė laiko savo garbės reikalu prisidėti prie šio svarbaus įvykio. Bendruomenės turtas – žmonės, jų tarpusavio santykiai, bendravimas, pagarba ir pagalba bendradarbiui, kaimynui ar visai nepažįstamam žmogui. Traupis garsus ne tik rajone, respublikoje, bet ir už jos ribų. Todėl ir kilo mintis pravesti renginių ciklą, skirtą žmonėms ir jų darbams, kurie daugiausia prisidėjo prie Traupio vardo garsinimo.
1. Labai ryškų pėdsaką traupiečių dvasinio ir kultūrinio akiračio plėtimui paliko a.a kunigo S.Galvydžio atminimas. 2009 m. kovo mėn. Sukanka 10 –osios kunigo mirties metinės. Traupio bendruomenė nutarė paminėti šią datą, pakviesdama visus, kam brangus kunigo atminimas, į prisiminimų vakarą, uždegti žvakę ant jo kapo.
2. Traupio botanikos sodas. Atvirų durų diena Traupio bendruomenei, ekskursija po sodą, susipažįstant su čia augančiais augalais, vakaras – susitikimas su Anykščių rajono meru S.Obelevičiumi prie vaistažolių arbatos puodelio iš botanikos daržo.
3. Nominacijų vakaras, pagerbiant traupiečius, jų pastangas, kad mūsų miestelis būtų
dar gražesnis ir garsesnis.

  „Sportinis traukinys -2“


Projektą rengia Traupio bendruomenė Prieš beveik tris tūkstančius metų Eladoje buvo iškalti žodžiai:
  „Jei nori būti stiprus – bėk,
  nori būti gražus – bėk,
  nori būti protingas – bėk.“
Pakeitus žodį „bėk“ į „sportuok“, galima paaiškinti, kodėl daugelis pasaulio garsių žmonių sportavo praeityje, sportuoja ir dabar. Pagal galimybę sportuoja ir Traupio bendruomenės nariai. Ilgais žiemos vakarais visi keliai veda į jaukią ir šiltą mokyklos sporto salę. Reguliariai, du kartus per savaitę, čia renkasi krepšininkai ne tik iš aplinkinių kaimų, bet ir iš Ukmergės raj. Balelių k., Raguvos miestelio. O kur dar salės šeimininkai – moksleiviai, praleidžiantys čia visą laisvalaikį?
Kad dar labiau paskatinti ir paįvairinti sportinius užsiėmimus, nutarta pratęsti 2004 m. rašytą projektą „Sportinys traukinys: Taiklumas – Ištvermė – Jėga“ ir pavadinti jį „Sportinys traukinys – 2“, kuriame toliau tęsti tradicinius sportinius renginius ir paįvairinti naujais: pvz. šaškių simultanas,
Tuo pačiu atnaujinti bendradarbiavimą su Ukmergės raj. Balelių kaimo bendruomene, kviečiant į įvairias varžybas. 

 „Jubiliejai ateina nelaukiami“Projektą rengia Traupio bendruomenė


 Pavasaris puošiasi baltais žiedais, vasara džiugina savo šiluma, ruduo nenumaldomai eina į žiemą. Ir taip metai iš metų viskas kartojasi. Traupio miestelyje ir aplinkiniuose kaimuose gyvena nemažai garbaus amžiaus žmonių. Visų jų biografijos yra savotiškai įdomios. Artėjant rudeniui, kada vakarai ilgesni, mes norime traupiečius jubiliatus sukviesti į vieną būrį, surengti jiems šventinę popietę. Prieš tai aplankysime juos, parengsime aplankus su nuotraukomis, su jų gyvenimo istorijomis. Kalbinsime jų šeimos narius, vaikus, vaikaičius, provaikaičius. Į popietę pakviesime Traupio pagrindinės mokyklos vaikų meno kolektyvą. Kadangi tarp jubiliatų yra poetų, pakviesime juos paskaityti savo kūrinius, pagerbsime jubiliatus atminimo dovanėlėmis,
 Surinktą apie jubiliatus medžiagą perduosime Traupio bibliotekai, ir manome, kad projektas bus tęsiamas toliau.

 „Gražinkime savo miestelio aplinką drauge“Projektą rengia Traupio bendruomenė Traupio miestelis yra Nevėžio upės aukštupyje, Anykščių rajono pakraštyje. Šiuo metu miestelyje gyvena 212 gyventojų. Miestelis turi senas tradicijas: Šv.Onos atlaidų šventimas, žymių kraštiečių susitikimai su traupiečiais, etno kultūros plėtojimas. Traupis garsėja Šv.Onos bažnyčia, Šv.Martyno vaikų sodyba, be abejo labiausiai Traupį garsina unikalus Traupio botanikos daržas, Traupio pagrindinė mokykla dalyvauja tarptautiniuose projektuose. Dėl šių priežasčių į Traupį atvyksta ekskursijos ne tik iš įvairių Lietuvos kampelių, bet ir iš užsienio šalių. Norint tinkamai reprezentuoti Traupį, labai svarbus miestelio įvaizdis: sutvarkytos gatvės, gėlynai, šaligatvis, graži, tvarkinga miestelio aplinka.
 Šis projektas suvienytų miestelyje veikiančias NVO, numatytų bendrus tikslus,
suburtų bendruomenės narius bendram darbui: gražinti ir švarinti miestelio aplinką.

 Dailininkės Valerijos Vanagaitės – Ostrauskienės 

  atminimo įamžinimas Projektą rengia Traupio bendruomenė „Garsi Lietuvos tapytoja Valerija Vanagaitė- Ostrauskienė (1927 – 1997) gimė
Traupyje. 1945 – 1951 m. studijavo Kaune, įgijo monumentaliosios ir dekoratyvinės tapybos dailininkės specialybę. Dirbo pedagoginį, vėliau – tik kūrybinį darbą. Dirbo grynosios tapybos srityje, sukūrė daugelį vertingų interjero ir eksterjero darbų.
 Valeriją Ostrauskienę sovietmečio funkcionieriai kaltino „formalizmu“ ir pernelyg modernia kūrybine raiška. Nūdienos menotyrininkai dailininkę pagarbiai tituluoja neeiline meno pasaulio asmenybe. Jos kūryba leidžia pažvelgti į vis dar nepakankamai išnagrinėtą sovietmečio epochos meną. Tai menininkė, kuri šiandien priskiriama prie „tyliojo modernizmo“ atstovų.
Ostrauskienės kūryba prisodrinta spalvinės simbolikos, gilios potekstės, formų metaforiškumo.
Tapytoja su didele ekspresija ir menine jėga koncentravo drobėse ištisos pokario tautos tragizmą.
Valerija Ostrauskienė paliko neabejotiną išliekamąją vertę turinčių kūrinių, liudijančių menininkės reikšmę XX a. Lietuvos dailės raidai“, - rašo LDS Kauno skyriaus pirmininkas E. Nalevaika.
 
 Šiuo projektu numatoma įamžinti dailininkės V.Ostrauskienės atminimą jos gimtinėje – Traupyje. Bus sukurta memorialinė lenta jai atminti, surengta popirtė „Menas, įprasminantis būtį“,
Paruoštas kraštotyrinis darbas „Dailininkė Valerija Vanagaitė - Ostrauskienė“. 
 Įgyvendintas projektas būtų svarbus pagarbos ženklas žymiai dailininkei, o vaikai per istorinę atmintį būtų skatinami siekti kilnių tikslų ir kultūrinių vertybių.

 Oninių šventė Traupyje Projektą rengia Traupio bendruomenė


 Traupio miestelio, įsikūrusio Nevėžio upės aukštupyje, įžymybė – Šv.Onos bažnyčia.
Tad miestelėnų didžiausia metų šventė, švenčiama nuo seno – Oninės, kurių kasmet laukia tiek maži, tiek dideli. Per Šv.Onos atlaidus suvažiuoja didelis būrys kraštiečių, tarp kurių yra mokslininkų, gamtininkų, kunigų, dailininkų, poetų. Pastarųjų Oninių šventė buvo akcentuota į etno kultūros plėtojimą: surinkta istorinė medžiaga apie Šv.Onos bažnyčią ir gyvųjų tradicijų plėtojimą.
2009 metais norime parengti šventinį koncertą, pasikviečiant meno kolektyvą; organizuoti sportines varžybas, žaidimus, atrakcionus vaikams; pagerbti Traupio seniūnijoje gyvenančias Onutes. Taip pat bus pristatyti profesionalių menininkų ir muzikantų kūrybiniai darbai.Bendruomenė ne tik per Oninių šventę kviečiasi meno kolektyvus, periodiškai vyksta koncertai ir renginiai, tačiau bendruomenė neturi mikrofonų ir stiprintuvo, kas yra būtina kokybiškam kolektyvo pasirodymui.

 „Biblioteka – kūrybinių susitikimų erdvė“


Projektą rengia Traupio biblioteka


 Biblioteka – ne tik knygų išdavimo taškas, bet ir kultūrinės sklaidos, literatūrinių susitikimų, kūrybiškumo, vaikų užimtumo ir jų saviraiškos ugdymo erdvė.
 Šis projektas skiriamas tiek suaugusiems, tiek vaikams, projekto vykdymu bus populiarinama poetų, rašytojų, kilusių iš Traupio krašto, taip pat rašytojų anykštėnų kūryba.
Siekiama skatinti miestelio gyventojų domėjimąsi knyga, skatinti skaitomumą, kūrybiškumą, skleisti kraštiečių kūrėjų veiklos reikšmę Traupio krašto kultūriniam gyvenimui.
Numatomi literatūriniai kūrybiniai susitikimai su kraštiečiais: poete, rašytoja Birute Silevičiene,
Poetu Gediminu Stankevičiumi, kavarskiečiu rašytoju Kęstučiu Arlausku, traupiečiu dailininku Juliumi Malinausku.
 Skaitytojams vaikams planuojama organizuoti susitikimus su rašytojais anykštėnais Vytautu V.Landsbergiu, Vytautu Račicku, Ažuožerių bibliotekos vaikų lėlių teatro aktoriais.
 Projekto įgyvendinimas padėtų traupiečiams turiningiau leisti laisvalaikį, susipažinti su kraštiečiais ir jų kūryba, praplėstų akiratį, skatintų skaityti. Vaikams tai būtų knygos populiarinimo ir skaitymo priemonė, kūrybiškumo ugdymo erdvė.

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2010.01.13 )
 
< Ankstesnis   Kitas >
 
 
proDESIGN.lt


   
 
 
 
 
 

Copyright © 2021 Traupis.lt