| Nauja paskyra
Powered by Core Design
 
 
Traupio kultūrinės vertybės ir lankytinos vietos
2009.05.15

Image

  Traupio botanikos daržas

Vienintelis Lietuvoje mokyklinis botanikos sodas pradėtas veisti 1989 metais. Iš pradžių augalų kolekcijos buvo sodinamos tik 5 arų plote. Per 20 metų botanikos daržo plotas išsiplėtė daug kartų. Šalia mokyklos yra daugiamečių gėlių kolekcijos, alpinariumai, dekoratyvinis baseinas su vandens augalais ir kt., tad dabar visa mokyklos teritorija paversta botanikos sodu.

Daržo įkūrėjas ir puoselėtojas- buvęs ilgametis Traupio mokyklos direktorius, biologijos mokytojas – ekspertas, Gamtinės įvairovės išsaugojimo draugijos pirmininkas, Augalų apsaugos klubo „Medumėlė“ valdybos narys, rašantis knygas ir straipsnius apie gamtą, Anykščių rajono vicemeras Sigutis Obelevičius. Plačiau...

 

 

Image

 Šv. Onos bažnyčia 

Traupio bažnyčia yra Lietuvos kultūros paminklas, turi vertingų paveikslų,statulų.

  Puošnioje trinavėje bažnyčioje gausu religinio meno vertybių . Keletas bažnyčios paveikslų yra labai aukštos meninės vertės, kaip dailės paminklai, saugomi valstybės. Tai Rapolo Mendzegurskio portretas, tapytas XIX a. pradžioje; paveikslas „šv.Barbora“, tapytas 1894 m liaudies dailininko Podolskio; paveikslas „Šv.Pranciškus“,tapytas vietinio liaudies menininko 1894 m. Vadinamasis Giedelinės paveikslas turi stebuklingų galių. Kadaise bajoras Giedelis, patekęs į priešų nelaisvę, karštai meldėsi ir buvo išvaduotas. Atsidėkodamas didikas 1693 m.pastatė Traupyje koplyčią, kurios altorių papuošė Giedelinės paveikslu.Prie dešinio altoriaus yra dvi unikalios statulėlės, originali, puošni sakykla, vietos liaudies meistro originalus medinis rūpintojėlis ir kitos vertybės. Plačiau...

 

 

Image

 Barboros akmuo

Barboros akmuo – respublikinės reikšmės geologinis paminklas.  Riedulis randasi Traupio sen., Butleriškių miške (Dabužių g- ja). Akmens ilgis – 4,20 m, plotis – 4,00 m,

Aukštis – 2,67 m, perimetras – 13,51 m.

 

 Legenda byloja apie telkšojusį ežerą toje vietoje, kur dabar randasi akmuo. Vietiniai gyventojai pasakoja, neva akmenį nešęs velnias Troškūnų bažnyčios daužyti, sukaitęs, naštą pasidėjęs, bet tas taip į raistą smuktelėjo, kad nelabasis nebeišlupo. Nuo akmens į čia telkšojusį ežerą nušoko ir nusiskandino bajoraitė Barbora.

Image

Levaniškių piliakalnis 

Pasakojama, kad piliakalnis karių supiltas kepurėmis. Taip pat pasakojama ir Legenda apie Čičinską, kuris gyvenęs gretimame Janapolės dvare ir iš dvaro pylęs pylimą į piliakalnį, bet jį perkūnas nutrenkęs... ( Tautavičius, 1969. P.10).
F.Pokrovskis nurodo, kad Raguvos valsčiuje yra du piliakalniai. Vienas iš jų yra prie Leoniškių, kitas prie Alūkėnų kaimo. Pirmajame piliakalnyje, kasinėjant žemę, esą buvo rasta žmonių kaulų. Antrojo piliakalnio atsiradimą žmonės sieja su švedų karu ir priskiria kažkokiam milžinui, kuris kalno supylimui panaudojo tik tris savo kepures smėlio. Be to,
apie antrąjį piliakalnį žmonės dar pasakoja, kad čia yra paslėptas lobis ( F.Pokrovskij, 1899, P.115).

 

 

Image

 Žiurlių vėjo malūnas

 Tinkuotą vėjo malūną iš akmenų 1912m. pastatė dvarininko Kušnerevičiaus mūrininkai. Malūną ilgą laiką valdė Kušnerevičius, Žitkus, Vanagas, kol galop, jau nepriklausomybės metais, savininku tapo Juozas Lukšė. Malūnas penkių aukštų , sienos akmenų ir mūro plytų tinkuotos, malūno mechanizmus suko vėjas, vėliau garo mašina. Šiuo metu malūnas neveikiantis.

 

Image

 Levaniškių parkas

1968-1974 m. Levaniškių kaimo pietinėje dalyje, Nevėžio pakrantėje, buvo įkurtas parkas,  užimantis apie 6 ha plotą. Jį sodino ir prižiūrėjo pedagogas ir gamtininkas Paulius Glemža (1921–2002m.). Parke žaliuoja 65 rūšys medžių ir krūmų. Iš jų retesni: balzaminis kėnis, serbinė eglė glaustašakis skroblas, Mako ieva, pilkasis riešutmedis, berlyminė tuopa ir kiti. 2004 m. parkas įamžintas- atidengtas medžio drožėjo Arūno Šafrono stogastulpis su užrašu„Pauliaus Glemžos parkas“.

 

Image

Retųjų varliagyvių nerštavietė Traupyje 

 

  Traupio kaimo bendruomenė vykdė projektą „Biologinio – pažintinio tako įrengimas Traupyje, išsaugant retus varliagyvius ir rekultivuojant žemes. Pagrindiniai projekto uždaviniai: pagausinti retųjų varliagyvių populiaciją  Traupio seniūnijoje, įkurti ekologinį taką, apimantį mokyklos botanikos sodo kolekcijas ir išsaugoti senovinių Lietuvoje augintų kultūrinių augalų genofondą. Tam iškastas naujas seklus vandens telkinys, tinkamas varliagyviams neršti, sukonstruotos originalios žiemavietės. Augalų kolekcijos pritaikytos aplinkosauginiams ir edukologiniams tikslams, taip pat sukurta senovinių kultūrinių augalų kolekcija.

 

Image

 Memorialiniai kryžiai žuvusiems partizanams

Paminkliniai kryžiai, žuvusiems Traupio apylinkių partizanams atidengti 2002 m.pavasarį, minint pokario partizanų žūties 60 –metį. Idėjos autorius ir iniciatorius – Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio Algimanto apygardos vadas Jonas Kadžionis. Memoriale iškaltos 17 didvyrių pavardės: Edvardas Augulis, Antanas Bagočiūnas, Kostas Būtėnas, Alfonsas Grimža – Gluosnis, Kazys Grimža, Stasys Jurkevičius, Karolis Kadžionis, Stasys Kilda, Antanas Mackevičius, Anicetas Paurazas, Albinas Rutkauskas – Perkūnas, Bronius Stalnionis- Arimantas, Stasys Stanionis – Žalvaris, Augustinas Šablevičius – Jovaras, Povilas Šakėnas – Bijūnas, Albinas Valeika – Utenis, Napalys Žemaitis.

Image

 Janapolio dvaro svirnai

 XX a. pirmojoje pusėje dvaras priklausė poniai Sadževičiūtei. Ši, mirdama, paliko dvarą lenkų tautybės daktarui Zubavičiui , kuris gyveno mieste, o ūkį tvarkė ūkvedys Danilevičius. Iš Zubavičiaus dvarą pirko Jonas Pociūnas. Okupaciniu laikotarpiu dvarą valdė Pociūnienė, kuri vėliau išvyko į Ameriką. Dvaro žemės priklausė kolūkinei bendruomenei. Gyvenami trobesiai neišliko, tik du svirnai aštuonbriaunės piramidės formos. Viena briauna 4 m pločio ir 4 m aukščio.

 

Image

 1812 m. buvusios prancūzų karių kapinės

 

Image 

Senasis bažnyčios varpas 

Dailiame bažnyčios bokšte kabo du varpai. Antrojo pasaulinio karo metu vokiečiai norėjo juos išvežti, bet parapijiečiai suspėjo paslėpti. Mažasis varpas, išgulėjęs po žeme kelis dešimtmečius, tik 1976 m., kasant duobę naujos Traupio mokyklos pamatams, buvo netikėtai surastas ir sugrąžintas į antrąjį bokštą.

 

 

 

 

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2017.06.30 )
 
< Ankstesnis
 
 
proDESIGN.lt


   
 
 
 
 
 

Copyright © 2021 Traupis.lt