| Nauja paskyra
Powered by Core Design
 
 
Mickūniškiai Ritos Kabošytės fotoalbume
2020.02.17
Image
 
Vienas svarbiausių  krašto paveldo dokumentų – istorinės nuotraukos. Kad jos  būtų išgelbėtos nuo sunykimo, Traupio biblioteka jau nuo 2014 metų ėmėsi skaitmeninti nuotraukas iš gyventojų fotoalbumų. Apsilankius gyventojų namuose ir paprašius pavartyti albumus su senomis fotografijomis, dažnai tenka išgirsti: išmetėm, sudeginom, galvojom, kad nėra prasmės laikyti, vaikams neįdomu. Puslapis iš savo tėvų, protėvių gyvenimo lieka ištrintas.

Biblioteka savo kraštotyros archyve turi suskaitmeninusi per  200 istorinių fotografijų. Ką pavyksta  rasti nuvykus į gyventojų namus, ką  patys bibliotekos lankytojai atneša ar pasidalina socialiniame tinkle Facebook, visos nuotraukos talpinamos www.traupis.lt ir saugomos skaitmeninėse laikmenose.

Mickūniškių kaimo gyventoja Rita Kabošytė, išsaugojusi tėvų Antaninos  Aleksiūnaitės –Kabošienės (1929 – 1992) ir Marijono Kabošio (1930 – 1999) fotoalbumą, leido pasidalinti istorinėmis nuotraukomis. Fotografijose, be asmeninių šeimos nuotraukų, užfiksuoti  kaimo žmonės, jų šventės, darbas kolūkyje. Nuotraukos apima 1936 – 1985 metų laikotarpį.

ŽIŪRĖKITE NUOTRAUKŲ ALBUMĄ

Bibliotekos kraštotyriniame darbe „Kaimų istorijos“  apie Mickūniškių kaimą, jo gyventojus daug informacijos pateikė buvęs mickūniškietis Ignas Janulis, gimęs 1918 m.
2001 m. surinktoje kaimo istorijoje rašoma:

„Mickūniškių kaimas įsikūręs už 4 kilometrų į pietryčius nuo Traupio. Kaimo žemės ribojosi su Jono Kušnierevičiaus dvaro žemėmis, Pusbačkių, Klaibūnų kaimais, Bužičkos vienkiemiu. Netoliese teka upelis „Pienia“, įtekantis į Nevėžio upę. Tarpukario metais turėjo 23 sodybos su 135 gyventojais. Pokario metais kaime buvo 36 sodybos. Sodybų šeimininkai:

1. Jonas Ribokas
2. Antanas Verikas
3. ? Verikienė
4. Karolis Vingilys
5. Donatas Miškinis
6. Emilija Miškinienė
7. ? Žemaitis
8. Antanas Janulis
9. Antanas Aleksiūnas
10. Antanas Orda
11. Klemensas Orda
12. Petras Statkevičius
13. Kazys Banilevičius
14. Vladas Aleksiūnas
15. Juozas Aleksiūnas
16. Kazys Šikšna
17. Ipolitas Kizys
18. Aleksas Dūda
19. Jonas Laurinavičius
20. Petras Mikeška
21. Juozas Laurinavičius
22. ? Verikas
23. Jonas Aleksiūnas
24. ? Puodžiūnas
25. Marijonas Laurinavičius
26. Ignas Mikeška
27. Antanas Mikeška
28. Vladas Mikeška
29. Juozas Abraškevičius
30. Vincas Mikeška
31. Ignas Janulis
32. Petronėlė Janulienė
33. Juozas Janulis
34. Stefanija Žemaitienė
35. Vincas Janulis
36. Simonas Dalinkevičius

Dominavo Janulių ir Mikeškų pavardės, todėl gyventojai turėjo pravardes: Antanas Janulis – „Agronomas“ (mat vaizdavo labai nusimanantį ūkininką); Juozas Janulis – „Mykoliokas“ (pagal tėvo vardą), Juozas Janulis – „Baltaūsis“ ( pagal ūsus ir norint atskirti Juozus), Laurinavičius – „Hitleris“.

1921 m. kaimas išskirstytas į vienkiemius. Tuomet turėjo 412 ha žemės. Stambiausi ūkininkai – Vingilys, Miškinis. Po II Pasaulinio karo iš Mickūniškių kaimo buvo ištremta į Sibirą 19 asmenų: Vingiliai, Miškiniai, Verikai, Laurinavičiai, Banilevičiai, Žemaičiai. Pokario metais žuvo partizanai Julius Miškinis, Jonas Aleksiūnas, Napoleonas Žemaitis. Besislapstydamas žuvo Stasys Janulis, buvo įkalintas Stasys Mikeška.

Kaimo gyventojai malti grūdų važiuodavo į Traupio, Žiurlių malūną, valcuoti – į Subačių. Pieną pristatydavo į Jono Kušnierevičiaus dvaro pieninę, apsipirkdavo žydų parduotuvėse Traupyje. Kaimas priklausė Traupio valsčiui, viršaitis – Varaneckas.1949 m. kaimas įjungtas į kolūkį „Pirmyn į komunizmą“ (vėliau Traupio „Švyturio“, „Vienybės“, „Traupio“ kolūkius).“

2001 m. kaime buvo 12 sodybų: 10 gyvenamų, 2 negyvenamos.

Šiuo metu (2020 m.) Mickūniškiuose likę 6 gyvenamos ir 5 negyvenamos sodybos.  Stambiausias ūkis – Rimanto Riboko, kuris turi 40 ha ekologinį uogininkystės (juodųjų serbentų) ūkį.

 

Paskutinį kartą atnaujinta ( 2020.02.21 )
 
< Ankstesnis   Kitas >
 
 
proDESIGN.lt


   
 
 
 
 
 

Copyright © 2021 Traupis.lt